Sväté omše

Veľkonočné obdobie
Týždeň po 5. Veľkonočnej nedeli
20.-26.05.2019

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok
20.05.2019
07:00
12:15
FZ KU 12:15 19:30 Vysokoškolská svätá omša
Utorok
21.05.2019
07:00
12:15
20:00 RUŽA
Streda
22.05.2019
07:00
12:15
17:30
Štvrtok
23.05.2019
07:00
12:15
Piatok
24.05.2019
07:00
12:15
18:00
Sobota
25.05.2019
07:00
6. Veľkonočná nedeľa
26.05.2019
08:00 AULA JP II. 10:30 Klačno 20:00