Sväté omše

Obdobie cez Rok
Týždeň po 24. Nedeli v období cez rok 17.09.- 23.09.2018

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok 07:00
12:15
19:30 Mládežka
Utorok 07:00
12:15
15:30
18:00 gr. kat. liturgia
RUŽA
20:00
Streda
Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
07:00 18:00 TRIO
20:00
Štvrtok
Sv. Korejskí mučeníci, spomienka
07:00
12:15
Piatok
Sv. Matúš, apoštol, evanjelista. Sviatok
07:00
12:15
Sobota 08:00
25. Nedeľa v období cez Rok B 08:00 20:00