Sväté omše

Týždeň po 13. Nedeli, Obdobie cez rok A
29.06.-05.07.2020

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok, Sv. Peter a Pavol, apoštoli, Prikázaný sviatok
29.06.2020
07:00
12:15
17:30
Utorok
30.06.2020
07:00
12:15
Streda
01.07.2020
09:30 Slávnostná sv. Omša -TE DEUM
Štvrtok
02.07.2020
07:00
12:15
Piatok - Prvý piatok v mesiaci
03.07.2020
12:15 17:30
Sobota - Fatimská
04.07.2020
07:30
14. Nedeľa cez Rok A
Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
05.07.2020
08:00
09:30 - Pre seniorov