Sväté omše

13. - 19.11.2017
15.11.2017 - Sv. Albert Veľký, patrón Kaplnky na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok 7:00
12:15
15:30
Mládežka 19:30
Utorok 7:00
12:15
15:30
RUŽA 20:00
Streda
Sv. Albert Veľký, spomienka
7:00
12:15 Opustová svätá omša
15:30
17:00 TRIO 20:00
Štvrtok 7:00
12:15
15:30
17:30 Gr. kat. liturgia
Piatok 7:00
Sobota 8:00
Nedeľa 8:00 20:00