Sväté omše

Obdobie cez Rok C
Týždeň po 13. Nedeli
01.-07.07.2019

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok
01.07.2019
07:00
Utorok
02.07.2019
Návšteva Panny Márie
07:00
Streda
03.07.2019
07:00 17:30
Štvrtok
04.07.2019
07:00 08:45 AULA JP II.
Piatok - prvý piatok
05.07.2019
Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
08:00
Sobota
06.07.2019
Fatimská sobota
07:00
14. Nedeľa v období cez rok C
07.07.2019
08:00 Kostol sv. Rodiny - Rybárpole 20:00