Sväté omše

11.12. - 17.12.2017
13.12.2017 - Spomienka na sv. Luciu, pannu a mučenicu
17.12.2017 - Tretia adventná nedeľa

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok 7:00
12:15
15:30
Mládežka 19:30
Utorok 06:30 Rorátna sv. omša
12:15
15:30
RUŽA 20:00
Streda 06:30 Rorátna sv. omša
12:15 Latinská svätá omša
15:30
17:00 12:15 FZ KU
TRIO 20:00
Štvrtok
Sv. Ondrej, Apoštol, sviatok
06:30 Rorátna sv. omša
12:15
15:30
17:30 Gr. kat. liturgia
Piatok
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
7:00
12:15
17:00
Sobota 08:00
Nedeľa
Druhá adventná nedeľa
8:00 20:00