Možno nám nebude stačiť ani večnosť…

V Evanjeliu podľa Marka v deviatej kapitole evanjelista zachytáva udalosť premenenia na vrchu. Čítame tam o tom, ako istého dňa vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete...

pokračovať v čítaní

Desať zakázaných a desať odporúčaných slov

V príbehu z Knihy Genezis o stavbe Babylonskej veže je nám podaná správa o pomätení jazykov, vďaka čomu Babylončania nemohli vežu dostavať. Opäť tu ide o istý obraz s dôležitým odkazom pre nás. Pomätenie jazykov spôsobila ľudská pýcha. Preto nemohli dostavať vežu. Ľudská pýcha aj dnes spôsobuje nedorozumenie, aj keď ľudia hovoria tým istým jazykom. S ľudskou...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 14.11.2016 – Odkaz svätého Martina

V čase od 11.11.2016 do 11.11.2017 prebieha v spišskej diecéze Jubilejný rok sv. Martina, ktorý je patrónom tejto diecézy, a to v súvislosti s 1700 rokmi od jeho narodenia a 1620 rokmi od jeho smrti. Ako sa uvádza v Manuáli k sláveniu roka sv. Martina, životopis tohto svätca, ktorý spísal jeho žiak Sulpicius Severusje, je prvým...

pokračovať v čítaní

31. nedeľa v roku C 2016 – Šíriť pozitívne informácie je užitočné

Dnešná 31. nedeľa v liturgickom období roku C nám ponúka stretnutie Ježiša s mýtnikom Zachejom. Na tomto stretnutí si môžeme všimnúť tri veci, ktoré môžu byť pre nás inšpiratívne. Prvá vec: Šíriť pozitívne informácie je užitočné. V dnešnej dobe žijeme v úplnom negativizme. V masmédiách má zelenú zlo. To prirodzene neprispieva k nášmu pokoju. Človek,...

pokračovať v čítaní

25. nedeľa C 2016 – Čo s politikou?

„Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote“ (1 Tim 2, 1-2). „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali...

pokračovať v čítaní

16. nedeľa C 2016 – Kto sa vydáva na cestu s Ježišom

„Kto sa vyberá na cestu s Ježišom, ten sa stane, podobne ako On – zraneným človekom. Stopy, ktoré kráčajú Ježišovými cestami, budú poranené. Srdce, ktoré bije pre iných, bude prebité. A ešte zostáva ťažoba túžby po plnosti života. Aby sme vstúpili na Ježišove cesty, bude dobré pripomenúť si, že Boh je láska....

pokračovať v čítaní

Byť dobrým priateľom…

Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ“ (1 Kr 21, 17-29)? Izraelský kráľ Achab nazýva Eliáša nepriateľom, lebo Eliáš kráľovi nastavuje zrkadlo. Veľakrát, keď niekomu nastavíme zrkadlo pravdy, stávame sa pre neho nepriateľom. Pravda totiž bolí, je nepríjemná ako peroxid vodíka na otvorenú ranu. Ale tak ako peroxid ranu dezinfikuje, aby...

pokračovať v čítaní

Už si dnes jedol? A pred jedlom si sa pomodlil?

Mám otázku: „Kedy sme sa poslednýkrát pred jedlom či po jedle pomodlili?“ A ešte ďalšia otázka: „Má zmysel sa dnes ešte modliť za pokrm? Veď všetko máme v obchodoch. Má modlitba za jedlo ešte zmysel?“ Dar vody a úrodnej zeme V dnešnom prvom čítaní sa pred našimi očami vynára postava proroka Eliáša, ktorý prosí...

pokračovať v čítaní

Blbá nálada v skúškach či výzva čeliť im tvárou v tvár?

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva“ (1 Pt 4, 12-14). Tie skúšky tu na zemi sú od chvíle prvého...

pokračovať v čítaní

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016: „Toto je moje telo!“ vs. „Toto je moje!“

Dnes slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Dnes slávime sviatok Božieho darovania. Boh, ktorý tento svet a človeka stvoril z veľkej lásky, potom, čo človek sklamal Božiu dôveru, človeka ešte z väčšej lásky vykúpil. Boh daroval svetu to najdrahšie, svojho jediného Syna. Možno ľudským rozumom pochopiť toto nepochopiteľné Božie sebadarovanie? Toto je...

pokračovať v čítaní