Zoslanie Ducha Svätého 2018: Som ohnivkom v reťazi…

Koľko generácií počas stáročí vstupovalo do nášho chrámu. Koľko ľudí, tisíce ľudí… Koľko našich predkov. Pred sto rokmi tu sedeli celkom iní ľudia, aj pred dvesto rokmi. O sto rokov tu budú sedieť celom iní ľudia, aj o dvesto rokov, naši potomkovia… A my sme toho súčasťou, súčasťou tej reťaze, ohnivkami reťaze, ktoré...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 16.05.2018, Sv. Ján Nepomucký, Sviatosť zmierenia – stretnutie a dar

Sv. Ján Nepomucký (* 1345 Pomuk pri Plzni, + 20.03.1393 Praha), ktorého liturgickú spomienku dnes slávime, je mučeníkom spovedného tajomstva a patrónom spovedníkov. Jeho bohabojný život ukončila smrť v rieke Vltava, kam ho stočeného v tvare kolesa z Karlovho mosta nechal hodiť kráľ Václav IV. Ten chcel násilím prinútiť kňaza Jána, aby prezradil spovedné...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 14. máj 2018. Sviatok sv. Mateja, apoštola – Číra Božia milosť

V Skutkoch apoštolov čítame dnes na sviatok sv. apoštola Mateja o jeho vyvolení do zboru dvanástich Ježišových apoštolov, svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania. Čítame dnes o tom, ako sa apoštol Peter ujal reči, ako zdôvodnil doplniť po Judášovej zrade a odchode apoštolský zbor. Skôr, než apoštoli pristúpili k voľbe dvanásteho apoštola, najprv sa spolu modlili a prosili Boha,...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok 23.04.2018, Nadčasový Vojtech – dobrý pastier

Ešte aj dnes nám doznievajú slová o Dobrom pastierovi, ktoré sme čítali včera počas slávenia Nedele Dobrého pastiera. Pán Ježiš je tým Dobrým pastierom, lebo svojim ovečkám dáva dobrý a výživný pokrm evanjeliovej lásky a svoje stádo neopúšťa, keď ho ohrozujú vlci. Bezbranné ovečky môžu svojmu Dobrému pastierovi dôverovať, že ich neopustí, že...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok 16.04.2018, Aby si zažil vôňu fialky, musíš ísť dole na kolená

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom… Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. (Sk 6, 8-15) Všetci tieto znamenia videli na vlastné oči.   No vlastná pýcha im nedovolila, aby v tomto mladom mužovi videli Božiu moc, ktorá...

pokračovať v čítaní

3. veľkonočná nedeľa B 2018 – O dvoch nezvyčajných stretnutiach, o tom vo večeradle aj o tom v našom UPC-čku

Zmätení a naľakaní sú dnes učeníci, keď náhle uprostred nich stojí vzkriesený Pán a oslovuje ich: „Pokoj vám!“ A keď si myslia, že vidia ducha, on im hovorí: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Štvrtok 12.04.2018, Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova

Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova. Dnes stoja apoštoli pred veľradou a veľkňaz im vyčíta, že porušili prísny zákaz učiť v Kristovom mene. Apoštol Peter nato odpovedá: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí…“ (Sk 5, 27-33) Keď v úvode veľkonočnej vigílie počas obradu svetla vstupoval kňaz do chrámu so...

pokračovať v čítaní

2. Veľkonočná nedeľa B 2018- Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet… (1 Jn, 5, 4)

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš po svojom umučení víťazí nad smrťou. Smrť je ovocím hriechu. Ježišovo víťazstvo nad smrťou je aj jeho víťazstvom nad hriechom, ktorý je hlavnou príčinou smrti a večnej smrti. Tým, že je porazený hriech, je porazená aj smrť, do ktorej by sme boli...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda Veľkého týždňa – Sila slabých

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. (Iz 50, 4-9b) Dnes zaznieva Tretia pieseň o Pánovom služobníkovi. Celkovo jestvujú štyri takéto piesne, ktoré sa nachádzajú v Knihe proroka Izaiáša a biblisti v tomto Pánovom služobníkovi vidia Božieho Syna, Ježiša Krista. V dnešnej Tretej...

pokračovať v čítaní