Slovo z Kaplnky, streda 21.03.2018, Pravda vás vyslobodí. Pravda, ale aká?

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31-42) Na štandarde českého prezidenta, a kedysi aj československého prezidenta,  je napísané: „Pravda zvítězí! – Pravda zvíťazí!“ Českí prezidenti sa inšpirovali nápisom na vlajkách husitov. Je tu však jeden...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 13.03.2018, Živá voda a Misie na KU 2018

A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k čomu sa rieka dostane“...

pokračovať v čítaní

Slušné Slovensko, Slovo z Kaplnky, Piatok 09.03.2018

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí“ (Oz 14,2-10). Božie slovo nám dnes ponúka úryvok z Knihy proroka Ozeáša. Tomuto prorokovi vkladá Boh...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Štvrtok 08.03.2018, Ako pomôcť nášmu rozdelenému slovenskému srdcu?

Keď je dnes Ježiš obvinený, že pri svojich obdivuhodných skutkoch spolupracuje s belzebulom – diablom, na svoju obhajobu používa jednoduchý príklad zo života. „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené,“ hovorí Ježiš (Lk 11, 14-23). „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené.“ Ako táto veta dnes platí o našej krajine pod Tatrami....

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 07.03.2018, Len dávaj veľký pozor na seba… (Dt 4, 1. 5-9)

Ako často nám naši rodičia pripomínali tieto slová. Ako často ste vy, milí rodičia, pripomínali tieto slová svojim deťom: „Len dávaj veľký pozor na seba!“ Je prirodzené, že rodičia sa boja o svoje dieťa. Možno ešte hlbšie ako otec to prežíva mama, preto tak často pripomína svojim deťom: „Len dávaj veľký...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok 08.03.2018 – Zjedol som múdrosť sveta…

Aj nám sa môže ľahko stáť, že si myslíme, že sme zjedli múdrosť sveta a nenecháme dopustiť na svoj názor. Stáva sa to nám mužom, že nedokážeme prijať iný pohľad a stále trváme na tom svojom len preto, lebo nám to hrdosť nedovolí. Stáva sa to aj ženám, nie pokorným a skromným, ale...

pokračovať v čítaní

3. pôstna nedeľa B 2018 – O našej milovanej Nedeli

V dnešnú tretiu pôstnu nedeľu nám v prvom čítaní z knihy Exodus zaznieva Desať Božích prikázaní, ktoré na vrchu Sinaj odovzdal Boh do rúk Mojžišových a cez Mojžiša celému Izraelskému ľudu. Neskôr sa toto slovo dostalo k ľuďom všetkých národov. O štyridsať rokov neskôr pred vstupom do zasľúbenej zeme v tzv. druhozákone, v knihe Deuteronomium, Boh nanovo...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, Pondelok 19.02.2018. Téma – Aktuálnosť manželstva

Keď pred viac ako 20 rokmi prišiel Angličan Richard Kane s nápadom zmobilizovať bežných aj vplyvných ľudí v Anglicku k tomu, aby zorganizovali niečo malé alebo aj významnejšie pre manželov vo svojom najbližšom okolí, pravdepodobne ani netušil, ako sa tento odvážny nápad zmení v masové hnutie, ktoré významným spôsobom ovplyvní...

pokračovať v čítaní

Slovko z Kaplnky. Pondelok 19.02.2018. Náš Pán sa stotožňuje… (Mt 25, 40)

Náš Pán sa stotožňuje… … s najmenšími, nie s najväčšími, ale s najmenšími. Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, veď sám sa stáva človekom, bezmocným dieťaťom, ktoré je odkázané na pomoc druhých. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po láske, pravde a spravodlivosti. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po prijatí, túžia byť milovaní a pochopení. Stotožňuje sa...

pokračovať v čítaní

1. Pôstna nedeľa B 2018 – Púšť. Poď k Otcovi!

Na začiatku svojho verejného účinkovania Ježiš odchádza do ticha púšte. Je to Boží Duch, ktorý ho tam ženie. Ježiš má tam prežiť štyridsať dní a nocí v tichu, uprostred púšte a medzi divou zverou. (Mk 1, 12-13) Je to vôbec možné? Dá sa to? Vieme si vôbec predstaviť samých seba na Ježišovom...

pokračovať v čítaní