32. nedeľa A 2017 – Desať stotín sekundy…

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová včera, v sobotu 11. novembra 2017, zvíťazila v úvodnom slalome Svetového pohára vo fínskom Levi, keď pred druhou lyžiarkou Mikaelou Shiffrinovou z USA v celkovom čase 1:49,98 zvíťazila o desať stotín sekundy. 10 stotín sekundy, koľko je to? Veľa či málo? Vo svete športu je to rozhodne dosť...

pokračovať v čítaní

30. nedeľa A 2017: E-learning v škole ohlasovania a lásky

Moderná doba priniesla so sebou množstvo nových vecí a mnohé z nich sú naozaj  prínosom. Vo vysokoškolskom priestore dostal zelenú tzv. E-learning. Moderné komunikačné technológie umožňujú tak pedagógom ako aj študentom ľahký prístup k najnovším informáciám. Pedagóg zároveň prostredníctvom internetu môže komunikovať so svojim študentom aj z opačnej časti sveta. Avšak aj napriek...

pokračovať v čítaní

Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte...

pokračovať v čítaní

Piatok 13.-steho

Áno, posledný piatok bolo trinásteho. „Najlepšie nevychádzať z domu a nechodiť nikam“, bolo počuť v náhodnom rozhovore mladých ľudí. Koľko sa o piatku 13.-steho nahovorilo v médiách, koľko žurnalistických „kačíc“ v týždni pred piatkom 13.-steho vyletelo do éteru, aby opantalo ľudí. A koľkých to naozaj opantalo. Chvála Bohu, že je už potom, že piatok 13.-steho je...

pokračovať v čítaní

27. Nedeľa A 2017 – Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Týmito slovami sa končí dnešný úryvok z evanjelia. V ňom opäť dochádza k stretu medzi Ježišom, veľkňazmi a staršími z ľudu, ktorým bol Ježiš z Názareta veľmi nepríjemný. Pretože sa vydával za Božieho Syna, rozhodli sa, že ho zabijú. Aj preto im vyrozprával podobenstvo o hospodárovi a o vinici, na podklade ktorého odhalil ich zámery. Ježiš je smutný, že...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa A 2017 – Vo futbalovom tíme musí vládnuť jednota

Vieme si predstaviť, žeby v jednom futbalovom tíme si každý robil čo chcel a nerešpektoval by rozhodnutia trénera? Vieme si predstaviť, žeby palubný tím nerešpektoval rozhodnutia kapitána lietadla a každý by si robil čo chcel? Možno si to aj prestaviť vieme, ale takéto situácie, kde si každý robí čo chce, nakoniec prinášajú...

pokračovať v čítaní

O láske a neláske

Mladý zaľúbený muž píše svojej milovanej SMS-ku: „Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som Ťa z lásky aj zjedol. Tak veľmi Ťa milujem, žeby som kvôli Tebe preplával aj Atlantický oceán. Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som sa kvôli Tebe vrhol aj do ohňa či do najhlbšej priepasti. Tak,...

pokračovať v čítaní

25. nedeľa A 2017 – Prečo musia naši mladí ísť za hranice?

Prečo mnohí z nich nenachádzajú uplatnenie na Slovensku? A vrátia sa ešte vôbec niekedy domov? Prečo mnohí otcovia odchádzajú od rodín za prácou ďaleko, tak ako kedysi naši predkovia? Prečo mnohé mamy odchádzajú opatrovať starých ľudí do zahraničia, a tak mnohé deti každé dva týždne v mesiaci zostávajú bez svojich mamičiek? Vydržia to vzťahy,...

pokračovať v čítaní

Aká je úloha ženy v Cirkvi?

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb… (Lk 8, 1-2) Pri pohľade do našich chrámov a kostolov nášmu pohľadu neunikne fakt, že medzi veriacimi v kostole je drvivá väčšina žien, muži sú tam iba v skromných percentách. V kostolných laviciach je...

pokračovať v čítaní

Závisť? Vôbec nie, ale vzájomná prajnosť

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘...

pokračovať v čítaní