Mali sme Sústredenie zo spirituality pre študentov 2. ročníka FF KU a PF KU

Vo štvrtok 8.februára 2018 popoludní od 14.00 hod. prebiehal v Aule Jána Pavla II. na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) evanjelizačný program pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Filozofickej a Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Program bol súčasťou predmetu Sústredenie zo spirituality. Tento duchovno-formačný predmet patrí do študijného základu, povinní sú ho...

pokračovať v čítaní

Posledné Sústredenia zo spirituality pre študentov KU

Koncom mája boli moderované posledné Sústredenia zo spirituality pre študentov KU v akademickom roku 2012/13. Celkový počet sústredení bol 68, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom akademickom roku. Z tohto počtu v zimnom semestri bolo realizovaných 13 sústredení pre študentov Pedagogickej fakulty a 6 pre študentov Filozofickej fakulty. V letnom semestri sme moderovali 21 sústredení pre študentov...

pokračovať v čítaní

Informácie o náhrade Sústredení zo spirituality

V prípade vážnych dôvodov neúčasti na SZS, treba informovať kňaza, ktorý moderuje SZS, že sa nezúčastníte daného predmetu. Náhradu SZS si treba osobne dohodnúť s kňazom, ktorý bude mať službu v UPC. Záležitosti okolo SZS vybavujeme v UPC nasledovne: pond: 14 – 17h, utorok – štvrtok: 10 – 11.30h a 14 – 17h, piatok: 10...

pokračovať v čítaní

Sústredenia zo spirituality v akademickom roku 2012-13

Na začiatku akademického roka dostáva každý študent vlastný rozvrh. Preto Vám uvádzame rozpis skupín študentov podľa jednotlivých miest. Prajeme Vám, aby čas na Sústredeniach zo spirituality bol časom zastavenia sa, uvažovanie, spoločného programu a vzájomného obohatenia sa. SZS 2012-13 PF SZS 2012-13 FF

pokračovať v čítaní