Hosť na KU, Bc. Eduard Filo, 10.04.2018, Kresťania a politika: Nehrajme sa na Pilátov, neumývajme si ruky

Dňa 10. 4. 2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Kresťan a politika. Hosťom o. Róberta Slotku bol Bc. Eduard Filo, ktorý nám porozprával o tom, aký postoj by mal kresťan zaujať k politickému dianiu, či už z hľadiska aktívneho pôsobenia v politike, alebo číreho záujmu o veci verejné. Od...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Mons. Milan Chautur, CSsR, Košický eparcha, Téma: Nastal čas boja za rodinu

Dňa 6. 3. 2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Aktuálne ohrozenia rodiny v postmodernej dobe. Hosťom o. Dušana Galicu bol košický eparchiálny biskup Mons. Milan Chautur, CSsR Základom krízy je nepochopenie Vychádzajúc z predpokladu, že sa rodiny v celej svojej histórii museli boriť s opakujúcimi sa problémami, položil...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU, Utorok 20.02.2018 o 16:16, Téma: Pre Ježišovo meno trpia kresťania na celom svete

Dňa 13. 2. 2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prvá prednáška tohto semestra pod názvom Prenasledovanie kresťanov. Hosťom o. Róberta Slotku bol Ing. Július Kahanec, spolupracovník českej pobočky organizácie CSI (Kresťanská medzinárodná solidarita). Prečo práve kresťania? Ak objektívne zhodnotíme situáciu vo svete, prídeme k záveru, že je kresťanstvo...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Hovoriť o očkovaní je stále aktuálne

Dňa 14. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Problematika očkovania. Hosťom o. Róberta Slotku boli tentokrát Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš, ktorí nám priblížili pohľad na očkovanie zo zdravotníckeho a etického hľadiska. Historické pozadie zavedenia vakcinácie Na začiatku nám Mgr. Marek Benčík priblížil...

pokračovať v čítaní

Titusa Zemana pochopí len ten, kto má úctu ku kňazskému povolaniu

Dňa 7. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Odkaz blahoslaveného Titusa Zemana. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti nedávneho blahorečenia dona Titusa Zemana a hosťom o. Róberta Slotku bol Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB. Titusova cesta ku kňazskému povolaniu Don Titus Zeman sa...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU – Pieseň piesní: oslava lásky bez hriechu

Dňa 24.10.2017 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila prednáška pod názvom Jahveho plameň. Išlo o symbolickú exegézu starozákonnej knihy Pieseň piesní (Vľp 8, 5 – 7) a prednášal ju hosť otca Róberta Slotku – SSLic. Vladimír Peregrim, SDB. Božia alebo ľudská láska? Pieseň piesní je kniha Starého zákona, ktorú z hľadiska hebrejského aj kresťanského kánonu...

pokračovať v čítaní

Fatimské zjavenia: kľúčová je podstata, nie forma

Dňa 17. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Fatima očami sprievodcu. Hosťom otca Dušana Galicu bol Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorý už niekoľko rokov sprevádza pútnikov na posvätných miestach. Aké je to, keď je kňaz sprievodcom na zájazdoch a púťach? Otec Gavenda...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU v AR 2017/18

Aj v nastávajúcom akademickom roku chceme pokračovať v podujatí „Hosť na Katolíckej univerzite“, ktoré je ponukou na intelektuálny a duchovný rast spoločenstva Katolíckej univerzity i záujemcov z mimo univerzitného prostredia. V zimnom semestri chceme ponúknuť týchto hostí s nasledujúcimi témami: 03.10. 2017     Kňazi z UPaC: Pešia púť Fatima – Santiago de Compostela za KU 10.10. 2017    ...

pokračovať v čítaní