Multikultúrna Európa potrebuje dialóg

Dňa 21. 3. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dialóg s islamom. Hosťom o. Róberta Slotku bol doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD, ktorý nám objasnil základné princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. História vzniku islamu Zakladateľom islamského náboženstva bol...

pokračovať v čítaní

Ján Vojtaššák: Vedel, čo je slabosť a vedel, čo je odpustenie

21.02.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Životné osudy biskupa Jána Vojtaššáka z čias komunistickej perzekúcie. Hosťom o. Róberta bol HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa pokúsil urobiť objektívny historický prierez dvadsiatich rokov politického prenasledovania Jána Vojtaššáka. Na úvod prednášky otec Hromják poukázal na jednostrannosť, ktorá je...

pokračovať v čítaní

Spomienka na prof. Ladislava Hanusa

Dňa 26. februára 2017 uplynulo 110 rokov od narodenia katolíckeho kňaza, filozofa, pedagóga a publicistu Ladislava Hanusa. V roku 2005 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ocenila túto výraznú osobnosť Katolíckej cirkvi a Slovenska čestným doktorátom in memoriam. V Univerzitnej knižnici KU je busta ako aj Ulica Ladislava Hanusa. Pri príležitosti výročia narodenia prof. Hanusa...

pokračovať v čítaní

Zabawa v pôste pre mladých

Drahí mladí priatelia,Oravské centrum mládeže a Diecézne centrum Premeny vás pozývajú na pôstnu víkendovú púť do Zabawy (PL), na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej. Táto púť bude 17. – 19. 3. 2017. Na miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej sanktuáriu, krížová cesta s mladými Poliakmi vo Wal-rude a taktiež aj „zábawný“ večer...

pokračovať v čítaní

Gospel Fest 2017: úspechy aj úskalia a hurá do ďalšieho ročníka!

V dňoch 10. – 12. 2. 2017 sa v priestoroch Gymnázia sv. Andreja, ZŠ sv. Vincenta a Auly Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil benefičný gospelový festival pod názvom Gospel Fest 2017. Jeho hlavnými organizátormi boli študenti Katolíckej univerzity a animátori Portálu ružomberskej katolíckej mládeže. Festival pozostával hlavne z koncertov a workshopov a jeho základnou...

pokračovať v čítaní

Svätá Zem, miesto poznačené postavou Ježiša Krista

14. 2. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prvá prednáška tohto semestra pod názvom – Sprevádzanie po Svätej Zemi s hosťom ThDr. Štefanom Novotným, PhD., ktorý pravidelne sprevádza pútnikov po Svätej Zemi.   Na začiatku prednášky nám upresnil geografické rozloženie Svätej Zeme (dozvedeli sme sa, že jej...

pokračovať v čítaní