Kresťanský akademik potrebuje oba prístupy k poznaniu, cestou rozumu a aj cestou duchovnej skúsenosti

Odpustová slávnosť na spomienku sv. Alberta Veľkého v Kaplnke na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kazateľ: Doc. ThDr. Róbert Sárka, PhD. Čo nám môže povedať človek z 13.-tého storočia? Medzi rozličnými menami a titulmi, ktoré dali súčasníci a neskoršie generácie sv. Albertovi Veľkému, je titul Doctor universalis – Doktor všetkých vied. Prezrádza jednu zvláštnosť...

pokračovať v čítaní

KU má talent nebude

Akcia KU má talent sa neuskutoční. Dôvod? KU nám talent, resp. možno ho má, ale z rozličných dôvodov ho nechce prezentovať. Teda: Zrušili sme akciu KU má talent z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Sme smutní, ale máme nádej, že predsa KU má talent. UPaC

pokračovať v čítaní

Byť férový vo vzťahu

V premodlenej atmosfére Kláštora sestier redemptoristiek v Kežmarku a v malebnej scenérii pod Tatrami sa konala od 3. do 5. 11. 2017 víkendovka zameraná na správne nadstavenie vzťahu, ktorý smeruje do manželstva. Lektorsky tím tvorili manželské páry pod vedením manželov Lojekovcov. Väčšina z lektorov patrí medzi absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas víkendovky mladé...

pokračovať v čítaní

Pätnáste narodeniny

„Žatva je veľká…“ Slávime 15. výročie založenia Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka. Obdobie od založenia UPaC tvorí  pomyselný lán pšenice, ktorí pozostáva  z klasov spolubratov – kňazov (jeden z nich je už pri Pánovi – P. Štefan Halienka, SJ), koordinátorov a spolupracovníkov z radov študentov  a zamestnancov Katolíckej univerzity...

pokračovať v čítaní

Je to PECKAÁÁÁ! V UPaC oslavujeme 15-tnásť! Príďte zajtra na omšu!!!

Áno, v našom UPaC, čiže v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku oslavujeme 15-ste výročie založenia. Presnejšie povedané pred pätnástimi rokmi 31. októbra 2002 spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra podpísal zriaďovaciu listinu, na základe ktorej ku dňu 1. novembra 2002 zriadil Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku, ktoré...

pokračovať v čítaní

500 rokov od… :(

31. októbra 1517 augustiniánsky mních Martin Luther spísal deväťdesiatpäť téz o podstate a praktizovaní odpustkov vo vtedajšej Katolíckej cirkvi a poslal ich príslušným biskupom, magdebursko-mohučskému arcibiskupovi Albrechtovi Braniborskému a Hieronýmovi Schulzovi, braniborskému biskupovi. Tieto tézy poslal aj niekoľkým svojim vzdelaným priateľom, ktorí to bez jeho vedomia dali vytlačiť a tézy sa okamžite rozšírili po celom...

pokračovať v čítaní

Beánia 2017: O zábavu sa postará Mafia Corner aj naši študenti

A: Zuzana Rojíková Každoročne si zaslúži pozornosť študentov, pedagógov aj vedenia univerzity. Beánia je pravidelná udalosť, študentský ples, na ktorom sa stretáva celá univerzita. Organizátori z Univerzitného pastoračného centra KU prichádzajú aj tento rok s bohatým programom. Nových vítame, s najstaršími sa lúčime Viete o tom, že Beánia pochádza zo...

pokračovať v čítaní