Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O SÚSTREDENIACH ZO SPIRITUALITY PRE FZ

Sústredenia zo spirituality (SZS ) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a ich cieľom je ľudská, duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.

Rozpis Sústredení zo spirituality pre Fakultu zdravotníctva KU v Ružomberku,

pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017

 

Dátum Študijný program
 

15.5 – 17.5. 2017

 

OŠE  prvá skupina – 60 študentov

 

22.5 – 24.5. 2017

OŠE  druhá skupina – 25 študentov

UZS – 36 študentov

 

17.5 – 19.5. 2017

  FYZ druhá skupina – 34 študentov

VZ – 21 študentov

RT – 17 študentov

 

Prvý ročník bakalárskeho štúdia absolvuje Sústredenia zo spirituality (SZS) v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) J. Vojtaššáka v Ružomberku, Hrabovská cesta 1. Začiatok je vždy o 16.20 a záver 19.35 hod.

 

Rozpis Sústredení zo spirituality pre Fakultu zdravotníctva KU v Ružomberku

pre 2. ročník bakalárskeho štúdia, v akademickom roku 2016/2017

 Letný semester

Dátum Študijný program Miesto
16. 5. – 17. 5.

2017

 

OŠE – 1. skupina, 27 študentov

Važec
17. 5. – 18.5.

2017

 

OŠE – 2. skupina, 27 študentov

Važec
23. 5. – 24. 5.

2017

 

OŠE – 3. skupina, 26 študentov

Važec
24. 5. – 25. 5.

2017

 

UZS a LVM

Važec
30. 5. – 31. 5.

2017

 

FYZ – 28 študentov

Važec
31. 5. – 1. 6.

2017

 

VZ a RT

Važec

 A. Začiatok SZS v utorok o 12.55 a ukončenie je v stredu o 12.55.

(Odporúčame ísť vlakom o 11.48 z Ružomberka)

B. Začiatok SZS v stredu o 16.15 a ukončenie je v štvrtok o 16.15.

Náklady: 11 € – prvý deň večera a nocľah; druhý deň raňajky a obed.

NA SÚSTREDENIE ZO SPIRITUALITY JE POTREBNÉ ZOBRAŤ:
– Sväté Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého počasia, spací vak!!!

UPOZORNENIE: Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné:

  • aktívna účasť a aktívne zapájanie sa do jednotlivých aktivít
  • rešpektovanie domového poriadku miestneho Diecézneho centra mládeže
  • rešpektovanie moderátora Sústredení zo spirituality, ktorým je univerzitný kaplán
  • zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok
  • používanie telefónov, počítačov a internetu je dovolené iba vo  voľnom čase
  • rešpektovanie nočného kľudu
  • v prípade nerešpektovania týchto podmienok môže byť študent zo Sústredenia zo spirituality predčasne vylúčený
  • Predmet sa hodnotí známkou A – Fx

DOPRAVA:

Važec :- vlak: Rbk – Važec
– cieľ cesty – Diecézne mládežnícke centrum- orientovať sa ku kostolu

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môžu študenti absolvovať SZS aj náhradnou formou. Svoju prípadnú neúčasť na SZS potrebujú minimálne jeden týždeň pred ich začiatkom (okrem prípadov nečakaných udalostí ako napr. choroba), nahlásiť v priestoroch UPaC univerzitnému kaplánovi a následne s ním osobne konzultovať zapísanie sa na iný termín, prípadne zadanie náhrady za neúčasť na SZS. Podobne je potrebné osobne konzultovať aj vypracovanú náhradu, najneskôr do 5. júna 2017. Po tomto termíne zapisujeme do AIS-u známku Fx. Neúčasť na SZS bez ospravedlnenia znamená okamžitý zápis známky Fx.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.