Sväté omše

16. - 22. október 2017
Mesiac modlitby posvätného ruženca
Sv. Ján Pavol II.

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok 8:00
12:15
15:30
Mládežka 19:30
Utorok 7:00
12:15
15:30
Ruža 20:00
Trio 20:00
Streda 8:45
12:15 Latinský Jazyk
15:30
18:00 FZ 12:15
Štvrtok 7:00
12:15
15:30


17:30 gr. kat. liturgia
Piatok 7:00
12:15
Sobota 08:00
Nedeľa 8:00 20:00