Zakladné informácie

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK8809000000005040576744
Číslo účtu: 5040576744/0900
 

E-mail: upac.rk@gmail.com

Mgr. Dušan Galica, PhD.

Za kňaza som bol vysvätený v roku 1998 a v UPaC pôsobím od roku 2006. Pred tým som ako kaplán strávil tri roky v Poprade a potom päť rokov ako správca farnosti Vyšné Ružbachy. Nakoľko si kňazská služba nevyžaduje príliš veľa pohybu, naopak, jej častým dôsledkom je minimum fyzickej záťaže,...

viac informácii

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

Kňazom som už takmer 19 rokov, z toho som veľkú väčšinu – celých šestnásť rokov – strávil práve tu v UPaC Jána Vojtaššáka na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Hneď po vysviacke som sa stal kaplánom v Dome Svätej Alžbety v Košiciach, neskôr som nastúpil do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského...

viac informácii

PaedDr. Róbert Slotka, PhD.

Za diecézneho kňaza som bol vysvätený 21. 6. 1997. Pôsobil som ako kaplán v Poprade, v Levoči, neskôr ako katechéta na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Mojou záľubou je turistika a zbieranie húb. Rád si prečítam dobrú knihu, hlavne z oblasti filozofie a kresťanskej spirituality. Mojim prianím je v...

viac informácii

Mgr. Mária Lovichová

Som vydatá a bezdetná, bývam v Kalamenoch. Som absolventkou Katolíckej univerzity, odboru sociálna práca. V UPaC pracujem ako účtovníčka a mám pod kontrolou celú jeho finančnú stránku. Mojou obľúbenou voľnočasovou aktivitou je práca v záhradke a okolo môjho rodinného domu. Myslím si o sebe, že nie som zrovna spoločenský typ...

viac informácii

Mgr. Slavomíra Matlová

Som absolventkou Katolíckej univerzity a mám za sebou štúdium anglického a slovenského jazyka, mojou srdcovou záležitosťou sú teda jazyky, hlavne spomínaná angličtina. V UPaC zastávam pozíciu administratívneho pracovníka, mám na starosti tlačenie a kopírovanie a správu financií kopírovacieho centra, tak trochu mám čo-to dočinenia aj s písaním projektov, s prezentáciou...

viac informácii

Mgr. Slávka Rišová

Som vydatá, mám dve deti a som absolventkou Katolíckej univerzity, odboru sociálna práca. V UPaC zastávam pozíciu administratívneho pracovníka a mám na starosti tlačenie, kopírovanie, písanie projektov a čokoľvek, čo je v kancelárií potrebné. Som do veľkej miery spoločenský typ, mám rada stretnutia s priateľmi a ich rodinami, spolu podnikáme...

viac informácii