“Nesúďte, aby ste neboli súdení” (Mt 7, 1)

Prečo nemá človek súdiť druhého človeka? Problém je v tom, že sme ranení prvým hriechom, ktorý ovplyvňuje aj náš pohľad. Dôsledkom ranenej ľudskej prirodzenosti je aj to, že seba vidíme v pozitívnom svetle a iných v negatívnom svetle.  Ďalším problémom je to, že veci vidíme iba z jedného uhla pohľadu. Nie vždy ich vidíme...

pokračovať v čítaní

12. Nedeľa A 2014 – Báť sa či nebáť?

Čoho  sa dnes ľudia najviac boja? Výsledky výskumu spoločnosti GFK ukazujú, že 52 % Slovákov sa najviac obáva nezamestnanosti, potom je to inflácia a tretím dôvodom strachu je zdravotníctvo. Európania sa najviac boja politickej nestability. Strach zo zločinnosti, čo je štvrtá obava, je veľký v Taliansku, Francúzsku a Holandsku. Strach o ekonomickú stabilitu...

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého A 2014: Až keď nájdem pokoj, až potom ti ho môžem darovať

V dnešnú Svätodušnú nedeľu sa nám v prvom čítaní a v evanjeliu predstavuje spoločenstvo apoštolov zídených vo večeradle. V oboch prípadoch však vládne celkom iná atmosféra. Prvé čítanie nám predstavuje zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov a to v podobe ohnivých jazykov. Spolu s Máriou Ježišovou matkou a s inými ženami tu niekoľko dní pobudli v spoločnej modlitbe tak, ako im to...

pokračovať v čítaní

7. Veľkonočná nedeľa A 2014 – Od virtuality k realite

V diskusii s rodičmi stredoškolákov som sa zoznámil s ťažkosťami, s ktorými sa pri výchove stretávajú. Ich najčastejšou príčinou je negatívny dosah moderných technológií. Ten nielen deti a mládež, ale aj dospelých vťahuje do virtuálneho sveta. Z ľudí sa tak stávajú dvojtvaré bytia, ľudia reálneho sveta a ľudia sveta virtuálneho. Zvlášť tá druhá tvár...

pokračovať v čítaní

Nanebovstúpenie Pána: „Adam, kde si?“

Jedenásti učeníci sú svedkami Pánovej smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. Dnes, keď sa s nimi lúči, pozorujú, ako sa pred ich očami vznáša do neba a oblak im ho berie spred očí. O chvíľu sú už sami a pred nimi stojí otázka: „Pane, kde si teraz? Pane, kde si?“ Keď sa kedysi Adam chcel pred Božími...

pokračovať v čítaní

5. Veľkonočná nedeľa: O našom mieste v Cirkvi

Cestujem autobusom, sedím pri okne a podriemkávam si. Po krátkej chvíľke precitnem, pozorujem svet tam vonku a náhle môj pohľad zabehne k vodičovi. Pálime si to asi osemdesiatkou a zrazu sa strhnem. Všimol som si, že aj jemu klesá hlava, že si podriemkáva… Nie, našťastie túto príhodu som si iba vymyslel. Ona však naznačuje...

pokračovať v čítaní

Aggiornamento & Non abbiate paura!

Aggiornamento & Non abbiate paura! Počas Druhej veľkonočnej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva, dňa 27.04.2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pápež František vyhlásil dvoch pápežov XX. storočia za svätých. Pontifikát sv. Jána XXIII. trval 5 rokov (28.10.1958-03.06.1963). Sv. Ján Pavol II. viedol lodičku Cirkvi od 16.10.1978 až do svojej...

pokračovať v čítaní

Kvetná nedeľa 2014 – „Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo písmo“ (Mt 26, 56).

„Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo písmo“ (Mt 26, 56). V pašiách dnešnej Kvetnej nedele zazneli aj tieto slová, nad ktorými ak sa zamyslíme, nájdeme v nich hlboký odkaz. Nás sa totiž neraz dotýkajú ťažké otázky, ktoré prichádzajú, keď do nášho života vstupuje choroba, utrpenie a smrť. Možno nájsť vôbec na...

pokračovať v čítaní

5. pôstna nedeľa A 2014 – Dať ľuďom nádej

Bol som novokňazom a každý štvrtok som v košickom krematóriu vykonával pohrebné obrady. Jedného dňa mnou otriasla tragická smrť štyroch mladých ľudí, ktorých som v to dopoludnie na ich poslednej pozemskej ceste odprevádzal. Po návrate domov som skľúčený  v dverách našej košickej fary stretol svojho farára. Ten si ma hneď všimol, a tak som mu...

pokračovať v čítaní

4. pôstna nedeľa A 2014 – Zápas o svetlo

Dnes vystupujeme na pomyselný štvrtý vrchol pôstneho obdobia. Čo si môžeme všimnúť pri samotnom výstupe? Kráčajúc na dnešný vrch sa pred nami pomaly vynára svetlo. Tam dole, odkiaľ sme dnes vykročili, v ľudskom svete je niekedy príliš veľa tmy a príliš veľa hmly. To nie preto, žeby tam dole neprenikli slnečné...

pokračovať v čítaní