Hosť na KU v AR 2017/18

Aj v nastávajúcom akademickom roku chceme pokračovať v podujatí „Hosť na Katolíckej univerzite“, ktoré je ponukou na intelektuálny a duchovný rast spoločenstva Katolíckej univerzity i záujemcov z mimo univerzitného prostredia. V zimnom semestri chceme ponúknuť týchto hostí s nasledujúcimi témami: 03.10. 2017     Kňazi z UPaC: Pešia púť Fatima – Santiago de Compostela za KU 10.10. 2017    ...

pokračovať v čítaní

Homeopat nepotrebuje lekársky diplom

Dňa 25. 4. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila posledná prednáška tohto semestra pod názvom Vedecký pohľad na homeopatiu. Hosťom otca Róberta Slotku bola RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., ktorá nám porozprávala o pozadí vzniku homeopatie, ako aj o základných princípoch výroby homeopatických liečiv. Kto stál za vznikom homeopatie? Vznik...

pokračovať v čítaní

Ako sa vyznať vo svojom srdci?

Na podujatí „Hosť na KU“ sme 4. 4. 2017 privítali kňaza košickej arcidiecézy PhDr. Mgr. Imricha Degra, PhD s témou – Rozlišovanie duchov. O čom bola prednáška? Hosť vo svojej prednáške vychádzal z objektu skúmania, pokračoval rozdelením impulzov, stanovením cieľu duchovného rozlišovania a uviedol kritériá i konkrétne prejavy pôsobenia Božieho ducha, zlého ducha a ľudského...

pokračovať v čítaní

Multikultúrna Európa potrebuje dialóg

Dňa 21. 3. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dialóg s islamom. Hosťom o. Róberta Slotku bol doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD, ktorý nám objasnil základné princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. História vzniku islamu Zakladateľom islamského náboženstva bol...

pokračovať v čítaní

Práca forenzných antropológov: dobrodružstvo s hodinami štúdia

Dňa 14. 3. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave, ktorá  sa tentokrát konala v spolupráci s katedrou religionistiky a náboženskej výchovy FFKU. Hosťami o. Jozefa Žvandu boli forenzní antropológovia prof. MUDr. František Novomeský, PhD. a MUDr. František Štuller, PhD. Čo sú...

pokračovať v čítaní

Povolanie je ako výstup na vysokú horu

Dňa 7.3.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Božie volanie a odpoveď človeka. Hosťami otca Róberta boli tentokrát štyria dominikáni z Košíc: br. Alan Ján Dely OP, br. Samuel Peter Lovás OP, s. Daniela Monika Promčáková OP a s. Adriána Anna Medvecká OP. Prednáška sa uskutočnila pri...

pokračovať v čítaní

Opravdivá láska neodporuje svätosti

Dňa 28.2.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dynamika lásky. Hosťom otca Róberta Slotku bol rímsko-katolícky kňaz, ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je odborníkom na teológiu tela a je poverený pastoračnou službou pre snúbencov a rodiny v Spišskej diecéze. Podstata ľudskej lásky Prednáška sa opierala o teológiu tela Jána Pavla...

pokračovať v čítaní

Ján Vojtaššák: Vedel, čo je slabosť a vedel, čo je odpustenie

21.02.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Životné osudy biskupa Jána Vojtaššáka z čias komunistickej perzekúcie. Hosťom o. Róberta bol HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa pokúsil urobiť objektívny historický prierez dvadsiatich rokov politického prenasledovania Jána Vojtaššáka. Na úvod prednášky otec Hromják poukázal na jednostrannosť, ktorá je...

pokračovať v čítaní

Svätá Zem, miesto poznačené postavou Ježiša Krista

14. 2. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prvá prednáška tohto semestra pod názvom – Sprevádzanie po Svätej Zemi s hosťom ThDr. Štefanom Novotným, PhD., ktorý pravidelne sprevádza pútnikov po Svätej Zemi.   Na začiatku prednášky nám upresnil geografické rozloženie Svätej Zeme (dozvedeli sme sa, že jej...

pokračovať v čítaní