Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 24.04.2017. Téma: Panna Mária, Matka, ktorá zjednocuje rodinu a pomáha jej

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody...

pokračovať v čítaní

Kázeň z mládežníckej sv. omše, 3. 4. 2017: Fatima a eschatológia

S čím je Fatima spojená? Fatima nadväzuje na Lurdy a rozvíja posolstvo Panny Márie. Fatima Božie zjavenie dokresľuje. Charakteristikou Fatimy je eschatológia, pozemský život je prípravou na skutočný, večný život. Ako sú predstavené posledné veci vo fatimskom posolstve? Panna Mária sa pri zjaveniach nazýva ako „posol z neba,“  je darom od svojho Syna....

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.03.2017: Spravodlivý a mlčiaci Jozef

Keď sledujeme príbeh svätého Jozefa, ktorého evanjelista Matúš nazýva spravodlivým zistíme, že v evanjeliovom príbehu Jozef neprehovorí ani slovo. Jozef je mlčiacim mužom. Ale je to správne mlčať, keď treba hovoriť? Je správne mlčať, keď sa vôkol nás deje nespravodlivosť? Je vôbec Jozef spravodlivý, keď toľko mlčí? Kedy treba hovoriť a kedy...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša. Pondelok 27.02.2017. P. František Kovaľ, SJ: O pôstnom pokání, resp. Ty si vysokoškolák a v pôste ťa to musí posúvať kdesi vyššie…

Pamätáte sa, keď Zebedejovi synovia, Jakub a Ján prosili Ježiša, aby mohli sedieť v Božom kráľovstve po jeho pravici a ľavici? Ten sa ich pýtal: „Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?” Odpovedali: “Môžeme.” Ježiš im potvrdil: “Áno, budete piť z kalicha, z ktorého ja pijem.” V čase pôstu –...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.02.2017. Téma: Fatimské tajomstvo

V tomto roku si pripomíname sté výročie zjavení Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime v Portugalsku. Aký význam majú tieto znamenia pre nás, pre túto dobu, v ktorej žijeme? Toto je otázka, na ktorú sa budeme usilovať dať aspoň čiastočnú odpoveď počas našich vysokoškolských svätých omší. Dnes chcem túto tému otvoriť a trocha nám...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 14.11.2016 – Odkaz svätého Martina

V čase od 11.11.2016 do 11.11.2017 prebieha v spišskej diecéze Jubilejný rok sv. Martina, ktorý je patrónom tejto diecézy, a to v súvislosti s 1700 rokmi od jeho narodenia a 1620 rokmi od jeho smrti. Ako sa uvádza v Manuáli k sláveniu roka sv. Martina, životopis tohto svätca, ktorý spísal jeho žiak Sulpicius Severusje, je prvým...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši (17. 10. 2016): Boh prítomný v ľuďoch

Keď sme účastní na krížovej ceste, rad radom od prvého zastavenia až po posledné, vidíme utrmácaného, špinavého a slabého Ježiša, vtedy v nás vytryskne otázka: kde je tu Boh? Ak sa otvorenými očami pozeráme na spoločnosť v ktorej žijeme, na politiku, na rodiny, vzťahy, na korupciu, na všetky tie nespravodlivosti, pretvárky a divadlá, a...

pokračovať v čítaní

Modlitba, Angažovanosť, Budovanie. Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, Pondelok 24.10.2016, prof. František Trstenský, PhD., prorektor KU

Vychádzam z príhovoru sv. Otca, ktorý adresoval mladým mal na vigíliu., tzn. v sobotu večer. Jeho príhovor utkvel mnohým v pamäti, lebo hovoril o nebezpečenstve, že sa staneme gaučovými kresťanmi. Ponúkam Vám z tohto príhovoru tri kľúčové slová. Modlitba. Modlime sa za svoju krajinu, za naše milované Slovensko. To milované nemá byť klišé. Predpokladom pekného...

pokračovať v čítaní

Kázeň na vysokoškolskej svätej omši 25.4.2016: Svedkovia milosrdenstva – Munkovci

Na mládežníckej svätej omši sme privítali hosťa pátra Ondreja Gabriša SJ, ktorý nám priblížil život božích služobníkov Františka a Tomáša Munkovcov. Minulý rok bola ukončená diecézna fáza procesu ich blahorečenia na sedemdesiate výročie od ich úmrtia (22. 4. 1945). Ich životné svedectvo je aktuálne v posolstve milosrdenstva, ktoré môžeme vidieť predovšetkým pri...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 18.04.2016, Kázeň pátra Františka Kovaľa, SJ: Daj mu jesť, piť, zaodej ho…

Medzi všetkými skutkami úcty a lásky k človeku vynikajú skutky milosrdenstva. Sú to také skutky lásky, ktorými odstraňujeme alebo aspoň umenšujeme materiálnu i duchovnú biedu našich blížnych. Sväté písmo nás k nim vyzýva na mnohých miestach. Najradikálnejšie k nim vyzýva Kristovo podobenstvo o poslednom súde a zároveň konkretizuje aj ich...

pokračovať v čítaní