Túžba po mieri v Sudáne

Na poslednej mládežníckej sv. omši (27. 3. 2017) sme privítali vzácnych hostí – P. Dávida Tulimeliho, SDB, ktorého sprevádzal P. Štefan Kormančík, SDB. Hosť sa podelil so svojou misijnou skúsenosťou v južnom Sudáne, kde pôsobí dvanásť rokov. Sudán bol 40 rokov skúšaný občianskou vojnou medzi moslimami a kresťanmi. V roku 2011 získal južný Sudán...

pokračovať v čítaní

Multikultúrna Európa potrebuje dialóg

Dňa 21. 3. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dialóg s islamom. Hosťom o. Róberta Slotku bol doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD, ktorý nám objasnil základné princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. História vzniku islamu Zakladateľom islamského náboženstva bol...

pokračovať v čítaní

Ján Vojtaššák: Vedel, čo je slabosť a vedel, čo je odpustenie

21.02.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Životné osudy biskupa Jána Vojtaššáka z čias komunistickej perzekúcie. Hosťom o. Róberta bol HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa pokúsil urobiť objektívny historický prierez dvadsiatich rokov politického prenasledovania Jána Vojtaššáka. Na úvod prednášky otec Hromják poukázal na jednostrannosť, ktorá je...

pokračovať v čítaní

Spomienka na prof. Ladislava Hanusa

Dňa 26. februára 2017 uplynulo 110 rokov od narodenia katolíckeho kňaza, filozofa, pedagóga a publicistu Ladislava Hanusa. V roku 2005 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ocenila túto výraznú osobnosť Katolíckej cirkvi a Slovenska čestným doktorátom in memoriam. V Univerzitnej knižnici KU je busta ako aj Ulica Ladislava Hanusa. Pri príležitosti výročia narodenia prof. Hanusa...

pokračovať v čítaní

Zabawa v pôste pre mladých

Drahí mladí priatelia,Oravské centrum mládeže a Diecézne centrum Premeny vás pozývajú na pôstnu víkendovú púť do Zabawy (PL), na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej. Táto púť bude 17. – 19. 3. 2017. Na miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej sanktuáriu, krížová cesta s mladými Poliakmi vo Wal-rude a taktiež aj „zábawný” večer...

pokračovať v čítaní