Povolanie je ako výstup na vysokú horu

Dňa 7.3.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Božie volanie a odpoveď človeka. Hosťami otca Róberta boli tentokrát štyria dominikáni z Košíc: br. Alan Ján Dely OP, br. Samuel Peter Lovás OP, s. Daniela Monika Promčáková OP a s. Adriána Anna Medvecká OP. Prednáška sa uskutočnila pri...

pokračovať v čítaní

Ako milovať svojich nepriateľov?

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú…“ (Mt 5, 44) Milovať svojich nepriateľov, k čomu nás vyzýva náš Pán, nie je  ľahké. No s pomocou Božou je to možné. Ako sa to dá uskutočniť v našom živote? Možno nám k tomu môže pomôcť týchto dvanásť bodov. Modlitba je základ. V nej...

pokračovať v čítaní

2. pôstna nedeľa A 2017: Už si videl niekedy svojho otca plakať?

Môj otec bol klasickým dedinským mužom, usilovným a šikovným, tak s drevom ako aj so železom. Mohli sa o neho oprieť mnohí ľudia, tak pán farár ako aj predseda miestneho klubu KSČ. Otec jednoducho rád pomáhal. Prirodzene mal aj svoje chyby. Možno niekedy si rád vypil, možno niekedy dokázal vznetlivo vybuchnúť a...

pokračovať v čítaní

Úloha kresťanskej rodiny vo svetle Apoštolského listu Jána Pavla II.: Familiaris consortio

Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku v prípade vážneho dôvodu neúčasti na predmete Sústredenie zo spirituality, dostávajú náhradnú formu absolvovania tohto predmetu. Tá spočíva z viacerých úloh, medzi ktoré patrí aj vypracovanie eseje na danú tému. Esej, ktorú na tomto mieste s dovolením autorky publikujeme, vypracovala Bc. Simona Turská, študentka 1. ročníka Mgr. štúdia na...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša. Pondelok 27.02.2017. P. František Kovaľ, SJ: O pôstnom pokání, resp. Ty si vysokoškolák a v pôste ťa to musí posúvať kdesi vyššie…

Pamätáte sa, keď Zebedejovi synovia, Jakub a Ján prosili Ježiša, aby mohli sedieť v Božom kráľovstve po jeho pravici a ľavici? Ten sa ich pýtal: „Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?” Odpovedali: “Môžeme.” Ježiš im potvrdil: “Áno, budete piť z kalicha, z ktorého ja pijem.” V čase pôstu –...

pokračovať v čítaní

Opravdivá láska neodporuje svätosti

Dňa 28.2.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dynamika lásky. Hosťom otca Róberta Slotku bol rímsko-katolícky kňaz, ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je odborníkom na teológiu tela a je poverený pastoračnou službou pre snúbencov a rodiny v Spišskej diecéze. Podstata ľudskej lásky Prednáška sa opierala o teológiu tela Jána Pavla...

pokračovať v čítaní

Vidieť Ženícha uprostred nás

„Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 15). Občas sa stáva aj výnimka, a tak niekedy môžu smútiť aj svadobní hostia, hoc je ženích s nimi. Stalo sa to počas duchovných cvičení krátko pred mojou kňazskou vysviackou....

pokračovať v čítaní

Pôstne obdobie – návrat k radosti cez osvedčené praktiky

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Ježiš dnes hovorí o nasledovaní. Kráčať za Ježišom si vyžaduje slobodu. Aby sme sa mohli pre Ježiša rozhodnúť slobodne, musíme ho poznať, lebo čo nepoznáme, po tom ani netúžime....

pokračovať v čítaní