5. pôstna nedeľa A 2017: Náš priateľ Lazár spí…

Lukáš – študent KU je Božím zázrakom. V rýchlosti 140 km/hod. narazil na motorke čelnou zrážkou do protiidúceho auta. Tri mesiace ležal v kóme a nikto mu už nedával šancu. Lukáš sa z toho dostal a mnohé modlitby boli vypočuté. Po zázračnom uzdravení sa Lukáš s celou rodinou dal pokrstiť. V tomto týždni sme trávili spolu tri...

pokračovať v čítaní

Túžba po mieri v Sudáne

Na poslednej mládežníckej sv. omši (27. 3. 2017) sme privítali vzácnych hostí – P. Dávida Tulimeliho, SDB, ktorého sprevádzal P. Štefan Kormančík, SDB. Hosť sa podelil so svojou misijnou skúsenosťou v južnom Sudáne, kde pôsobí dvanásť rokov. Sudán bol 40 rokov skúšaný občianskou vojnou medzi moslimami a kresťanmi. V roku 2011 získal južný Sudán...

pokračovať v čítaní

Multikultúrna Európa potrebuje dialóg

Dňa 21. 3. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dialóg s islamom. Hosťom o. Róberta Slotku bol doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD, ktorý nám objasnil základné princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. História vzniku islamu Zakladateľom islamského náboženstva bol...

pokračovať v čítaní

„Milovať budeš…“

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Milovať budeš…“ Ako veľmi potrebuje byť človek milovaný… Ak sa tak nedeje, človek je najnešťastnejším tvorom na tejto zemi.  Milovať v našom živote je tak prepotrebné, že lásku Boh povyšuje na najvyšší zákon a dnes to...

pokračovať v čítaní

Práca forenzných antropológov: dobrodružstvo s hodinami štúdia

Dňa 14. 3. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave, ktorá  sa tentokrát konala v spolupráci s katedrou religionistiky a náboženskej výchovy FFKU. Hosťami o. Jozefa Žvandu boli forenzní antropológovia prof. MUDr. František Novomeský, PhD. a MUDr. František Štuller, PhD. Čo sú...

pokračovať v čítaní

Homo viator – človek putujúci alebo návrat k púti do Santiago de Compostella

Je ráno, uháňam do školy. Všetci uháňajú. V mysli sa mi premieta zoznam úloh na dnešný deň. Napísať niekoľko mailov, zavolať tam a tam, stretnúť sa s tým a tým… Možno sa stihnem aj najesť, prípadne skočiť do obchodu a kúpiť si knihu, na ktorú sa tak teším… Ktovie. V...

pokračovať v čítaní

Žena, poznaj seba 2017

V termíne 3. – 4. 3. 2017 sa konala v UPaC formačná víkendovka „Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu“, ktorá bola zameraná na prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Hlavným prednášajúcim bol MUDr. František Orlovský, chirurg zo Starej Ľubovne. Víkendovky sa zúčastnilo okolo 60 študentov, väčšinu tvorili študenti prvého ročníka bakalárskeho stupňa.   Novinkou...

pokračovať v čítaní

Dobrý začiatok 2017

Cez víkend 10. – 12. 3. 2017 sa uskutočnila  v priestoroch Farského úradu v Spišskej Belej víkendovka pre snúbencov pod názvom „Dobrý začiatok“. Podujatie sa organizujú  manželia Lojekovci v spolupráci s UPaC a s manželmi zo Spišskej Belej a okolia. Podujatia sa zúčastnilo 18 párov snúbencov od Sniny po Bratislavu.  Trojdňová akcia bola zameraná na dobrú...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.03.2017: Spravodlivý a mlčiaci Jozef

Keď sledujeme príbeh svätého Jozefa, ktorého evanjelista Matúš nazýva spravodlivým zistíme, že v evanjeliovom príbehu Jozef neprehovorí ani slovo. Jozef je mlčiacim mužom. Ale je to správne mlčať, keď treba hovoriť? Je správne mlčať, keď sa vôkol nás deje nespravodlivosť? Je vôbec Jozef spravodlivý, keď toľko mlčí? Kedy treba hovoriť a kedy...

pokračovať v čítaní