Slovo z Kaplnky: Sobota po 33. nedeli A, 25.11.2107 – Keď ťa raz vlastné hriechy dobehnú

Kráľ Antiochus ochorel a leží na smrteľnej posteli. Ochorel zo žiaľu, že sa mu jeho plány nevydarili. Nevydarili sa mu jeho zlé plány. Túžil sa násilne zmocniť bohatstva, ktoré v sebe ukrývalo mesto Elymaida v Perzii. Počul, že sa tu nachádza veľmi bohatý chrám a v ňom zlaté rúcha, brnenie a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky...

pokračovať v čítaní

Víkend u benediktínov v Sampore, Artikulárny chrám v Hronseku a poľadovica na Donovaloch

Kláštor Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore pri Sliači, ktorý je otvorený od roku 2010, sa v dňoch 17.-19. novembra 2017 stal v priebehu posledného roka už po druhýkrát cieľom duchovného víkendového pobytu študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a ich univerzitných kaplánov. Tentokrát na „posvätnú benediktínsku pôdu“ zavítalo sedem študentov KU a dvaja kňazi Univerzitného...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Streda po 33. nedeli A – Modlitba a láska uzdravujú srdce ženy

„Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veď videla za jediný deň zomierať sedem svojich synov a znášala to vyrovnane, pre nádej, ktorú mala v Pánovi“ (2 Mach 7, 20). V druhej knihe Machabejcov v siedmej kapitole svätopisec opisuje príbeh o hrdinskej matke siedmich synov. Na vlastné oči videla umierať mučeníckou smrťou svojich...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Obetovanie Panny Márie a Istanbulský „(do)ho(r)(v)or“ – horor

Spomienka na obetovanie Panny Márie vychádza z Mojžišovho zákona, zachyteného v Knihe Levitikus (Lv 12, 6-8), podľa ktorého, keď sa skončili dni matkinho očisťovania,  mali rodičia priniesť svoje dieťa do stánku zjavenia a neskôr, keď bol už vybudovaný chrám, mali ho priniesť sem do chrámu, tam ho mali obetovať a zároveň mali priniesť so...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Hovoriť o očkovaní je stále aktuálne

Dňa 14. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Problematika očkovania. Hosťom o. Róberta Slotku boli tentokrát Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš, ktorí nám priblížili pohľad na očkovanie zo zdravotníckeho a etického hľadiska. Historické pozadie zavedenia vakcinácie Na začiatku nám Mgr. Marek Benčík priblížil...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok po 33. nedeli A 2017 – O globalizácii

Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky (1 Mach 1, 43). Prvá kniha Machabejcov opisuje dramatické udalosti zo života židovského národa od roku 175 pr. Kr., keď nastúpil na sýrsky trón Antiochus Epifanes, až do roku 134 pr....

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky – Štvrtok po 32. nedeli A 2017 – V múdrosti je duch chápavý a svätý

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších (Mud 7, 22-24). V múdrosti je duch chápavý – aj ten, kto ju prijíma, chápe súvislosti V múdrosti je duch svätý...

pokračovať v čítaní

Kresťanský akademik potrebuje oba prístupy k poznaniu, cestou rozumu a aj cestou duchovnej skúsenosti

Odpustová slávnosť na spomienku sv. Alberta Veľkého v Kaplnke na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kazateľ: Doc. ThDr. Róbert Sárka, PhD. Čo nám môže povedať človek z 13.-tého storočia? Medzi rozličnými menami a titulmi, ktoré dali súčasníci a neskoršie generácie sv. Albertovi Veľkému, je titul Doctor universalis – Doktor všetkých vied. Prezrádza jednu zvláštnosť...

pokračovať v čítaní

Titusa Zemana pochopí len ten, kto má úctu ku kňazskému povolaniu

Dňa 7. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Odkaz blahoslaveného Titusa Zemana. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti nedávneho blahorečenia dona Titusa Zemana a hosťom o. Róberta Slotku bol Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB. Titusova cesta ku kňazskému povolaniu Don Titus Zeman sa...

pokračovať v čítaní

KU má talent nebude

Akcia KU má talent sa neuskutoční. Dôvod? KU nám talent, resp. možno ho má, ale z rozličných dôvodov ho nechce prezentovať. Teda: Zrušili sme akciu KU má talent z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Sme smutní, ale máme nádej, že predsa KU má talent. UPaC

pokračovať v čítaní