Hosť na KU 13.11.2018: Kráse sa protirečiť nedá

Dňa 13.11.2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Odkaz Petra Kreefta – predstavenie knihy „Skôr ako odídem“. Hosťom otca Róberta Slotku bol Mgr.Lukáš Vaník, ktorý z anglického originálu Preložil niekoľko kníh Petra Kreefta. Od protestantizmu ku katolíckej viere Peter Kreeft je profesorom filozofie a teológie, prednáša na...

pokračovať v čítaní

Moja mama a moji bratia, Streda 21.11.2018, (Mt 12, 46-50)

„Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“, pýta sa Ježiš. Potom ukáže na svojich učeníkov a povie: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ Ježiš nám dnes poukazuje na nový rozmer vzťahov. Nad pokrvné vzťahy,...

pokračovať v čítaní

Beánia 2018 – ďalšie foto – TU

Milí Priatelia! V tomto texte nájdete link na ďalšie foto z Beánie 2018. Veríme, že Vás to poteší. Tak sa tešte! Pokoj a dobro. Organizátori Beánie 2018             Link TU: https://drive.google.com/drive/folders/1pczsKGQXlXVyjRKWlJoOkA_G9vCazuIS  

pokračovať v čítaní

Dívať sa dopredu či dozadu? Sv. Margita Škótska, Piatok, 16.11.2018

V dnešný deň sa nám ponúka pohľad na dve ženy. Umožňuje nám to liturgický kalendár, ale aj Božie slovo. Skrze tieto dve ženy, ktoré žili v inej dobe, na celkom odlišných miestach, no boli to vydaté ženy a matky, nás dnes Duch Boží učí dívať sa na tento svet. Nuž ktoré sú...

pokračovať v čítaní

V tých dňoch…, 33. Nedeľa B 2018, Mk 13, 24-32

Pred nedávnom, na konci októbra, sme si na Slovensku, ale aj v Čechách, pripomenuli sté výročie založenia našej spoločnej Československej republiky. So študentmi sme preto v tých dňoch navštívili Prahu, v nej niekoľko výstav súvisiacich s výročím a súčasťou nášho programu bola aj návšteva niektorých významných duchovných centier v Prahe. S akou bázňou som kráčal vyšehradským...

pokračovať v čítaní

Modlitba k Najsvätejšej Trojici, Sv. Albert Veľký, Patrón Kaplnky KU

Ó Najsvätejšia Trojica! Bože najvyšší, najmilostivejší, najdobrotivejší, Otec, Syn a Duch Svätý, jediný Bože, dúfam v tebe. Vyuč ma, veď ma, podopieraj ma! Otče, upútaj svojou nekonečnou mocou na seba moju pamäť a naplň ju svätými a božskými myšlienkami. Synu, ožiar svojou večnou múdrosťou môj rozum, daj mi poznanie Tvojej...

pokračovať v čítaní

Téma: Vďačnosť. Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 12.11.2018. Kazateľ: o. Róbert Slotka

Pokračujme v zbieraní lupienkov z ruže čnostného života blahoslavenej Anky Kolesárovej. Čo je vďačnosť? Etymológia vychádza z latinského slova gratitudo, ktoré je odvodené od slova gratia (milosť). Božia milosť je charakterizovaná ako dar daný zadarmo. Preto vďačnosť môžeme jednoducho vysvetliť ako odpoveď na dar, vďačnosť je pamäťou srdca. S vďačnosťou sme sa stretli od...

pokračovať v čítaní

Streda 14.11.2018, A nezabudni sa vrátiť! (Lk 17, 11-19)

Z desiatich uzdravených malomocných sa iba jeden vrátil k Ježišovi, aby sa mu poďakoval a aby zároveň chválil a velebil Boha. A ten jeden bol cudzinec – Samaritán. Prečo sa vrátil iba on a prečo aj nie tí ostatní? Z tejto evanjeliovej skúsenosti si pre svoj život môžeme uvedomiť niekoľko faktov. Máme skúsenosť, že niekedy neveriaci ľudia,...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU, 06.11.2018, Ranné chvály hlucháňa a murárika

Dňa 6.11.2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Božie stvorenstvo – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Hosťom otca Róberta Slotku bol doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., ktorý nám odhalil nepatrný zlomok zo svojej rozsiahlej pozorovateľskej a fotografickej činnosti v oblasti ornitológie. Prísne pravidlá vtáčieho života Hoci má hosť...

pokračovať v čítaní