Hosť na KU, Bc. Eduard Filo, 10.04.2018, Kresťania a politika: Nehrajme sa na Pilátov, neumývajme si ruky

Dňa 10. 4. 2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Kresťan a politika. Hosťom o. Róberta Slotku bol Bc. Eduard Filo, ktorý nám porozprával o tom, aký postoj by mal kresťan zaujať k politickému dianiu, či už z hľadiska aktívneho pôsobenia v politike, alebo číreho záujmu o veci verejné. Od...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 9. 4. 2018. o. Róbert Slotka – Sviatok zvestovanie Pána

Na začiatku príhovoru si položme otázku: Čo sa udialo pri zvestovaní Pána a čo to prinieslo? Chcem sa podeliť s vami o pozorovanie cesnaku na poli. Pred dvoma mesiacmi som ešte nič nevidel, nič zo zeme nevychádzalo.  Teraz nová rastlinka vyrástla zo zeme. Panna Mária pri návšteve archanjela Gabriela a súhlase s...

pokračovať v čítaní

Veľkonočná kvapka krvi 2018: vzájomne sa obdarovať môžeme nie len v pôstnom období

Dňa 12.4.2018 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) uskutočnilo už tradičné darovanie krvi. Zdravotnícky personál si aj tentokrát zasadol na svoje miesta už o ôsmej ráno a chodba sa postupne  zaplnila študentami čakajúcimi v rade.  Tichšia atmosféra letného semestra, kedy sa časť študentov doma venuje príprave na štátne skúšky a v teréne...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok 16.04.2018, Aby si zažil vôňu fialky, musíš ísť dole na kolená

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom… Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. (Sk 6, 8-15) Všetci tieto znamenia videli na vlastné oči.   No vlastná pýcha im nedovolila, aby v tomto mladom mužovi videli Božiu moc, ktorá...

pokračovať v čítaní

Týždeň modlitieb za duchovné povolania, 16.-22.04.2018

Kto nám bude slúžiť, ak nebudeme mať kňazov? Kto nám bude sprítomňovať Krista v Eucharistii, ak už nebudeme mať kňazov? Čím sa sa budeme potom živiť? A ako nám Boh odpustí hriechy, keď už nebudeme mať kňazov? A tak je tu dôležitá výzva: Modliť sa za nové duchovné povolania! Kiež...

pokračovať v čítaní

3. veľkonočná nedeľa B 2018 – O dvoch nezvyčajných stretnutiach, o tom vo večeradle aj o tom v našom UPC-čku

Zmätení a naľakaní sú dnes učeníci, keď náhle uprostred nich stojí vzkriesený Pán a oslovuje ich: „Pokoj vám!“ A keď si myslia, že vidia ducha, on im hovorí: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Štvrtok 12.04.2018, Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova

Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova. Dnes stoja apoštoli pred veľradou a veľkňaz im vyčíta, že porušili prísny zákaz učiť v Kristovom mene. Apoštol Peter nato odpovedá: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí…“ (Sk 5, 27-33) Keď v úvode veľkonočnej vigílie počas obradu svetla vstupoval kňaz do chrámu so...

pokračovať v čítaní

Študentka Dominika Kunová o Škole rodiny a prednáške Identita muža

Cyklus prednášok pod spoločným názvom „Škola rodiny“ ma zaujal hneď, ako som túto informáciu zahliadla na školskej nástenke. Rodinné a partnerské vzťahy sa týkajú každého človeka. Pre mňa daná problematika má pridanú hodnotu aj tým, že študujem psychológiu. Plná očakávania som sa vybrala na prvú prednášku, ktorá sa uskutočnila 21. februára...

pokračovať v čítaní

Je to dlhší text, ale prečítaj si ho :), Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018

Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018 „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) Milí mladí, Svetový deň mládeže 2018 predstavuje ďalší krok vpred na ceste prípravy na medzinárodné stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname. Táto nová etapa...

pokračovať v čítaní

2. Veľkonočná nedeľa B 2018- Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet… (1 Jn, 5, 4)

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš po svojom umučení víťazí nad smrťou. Smrť je ovocím hriechu. Ježišovo víťazstvo nad smrťou je aj jeho víťazstvom nad hriechom, ktorý je hlavnou príčinou smrti a večnej smrti. Tým, že je porazený hriech, je porazená aj smrť, do ktorej by sme boli...

pokračovať v čítaní