Sústredenie zo spirituality pre Pedagogickú fakultu KU pre prvé ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia v zimnom semestri AR 2018/2019

SZS I. (spiritualita pravdy), SZS II. (spiritualita dobra) a SZS III. (spiritualita krásy) sa uskutočňujú cez evanjelizačný program a zbieranie zvolených aktivít: Evanjelizačný program sa realizuje (ak nie je uvedené inak) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) v čase 8:00 – 12:55. Obsahom evanjelizačného programu sú prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá...

pokračovať v čítaní

Sústredenia zo spirituality pre 1. roč. bakalárskeho a 1. roč. magisterského štúdia na Filozofickej fakulte KU v zimnom semestri AR 2018/2019

  SZS I. (spiritualita pravdy), SZS II. (spiritualita dobra) a SZS III. (spiritualita krásy) sa uskutočňujú cez evanjelizačný program a zbieranie zvolených aktivít: Evanjelizačný program sa realizuje (ak nie je uvedené inak) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) v čase 8:00 – 12:55. Obsahom evanjelizačného programu sú prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,...

pokračovať v čítaní

Príprava k sviatostiam

Ak chceš prijať iniciačné sviatosti – sviatosť krstu, sviatosť birmovania a Eucharistiu, prihlás sa do 10. októbra 2018 v kancelárii UPaC. Príprava k sviatosti manžlestva – pozri si našu stránku – aktivity, duchovné, príprava k sviatostiam a dozvieš sa viac.

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 28.09.2018, Sv. Václav – nadčasový vzor a príklad aj pre dnešných politikov

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“(Lk 9, 18-22) Uvedomil si Peter vôbec, čo povedal o Ježišovi? Ak by tieto slová vyriekol na verejnosti, ukameňovali by ho.  A rozumel týmto slovám? Rozumel vôbec, čo tento výrok znamená pre neho samotného a pre jeho ďalších jedenástich kolegov...

pokračovať v čítaní

Afrika potrebuje našu podporu a spolupatričnosť

Dňa 18. 9. 2018 sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku uskutočnila prvá mládežnícka vysokoškolská svätá omša tohto akademického roku. Nový začiatok sme tento krát uvítali s patričnou dôstojnosťou, pretože nás prišiel navštíviť otec biskup z africkej Tanzánie, z diecézy Kahama, o. Ludvik Minde. Otec biskup sa študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku prihovoril v kázni a na...

pokračovať v čítaní

Piatok, 21.09.2018, Sv. Apoštol Matúš, resp. Darovať svetu Ježišov uzdravujúci pohľad

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ (Mt 9, 9-13) Ježiš sa na Matúša pozrel ináč, ako ostatní ľudia. Tak ako sa kedysi na neznámeho bohatého mládenca pozrel s láskou, tak sa pozrel aj na Matúša. Skrze lásku videl hlbšie, hlbšie do vnútra. Ježiš...

pokračovať v čítaní

O svokrách a nevestách, o mamách a dcérach.

V dnešnom evanjeliovom úryvku Ježiš po príchode do domu Šimona Petra, potom čo ho prosili,  uzdravuje Šimonovu testinú. Tá hneď vstala a obsluhovala ich. (Lk 4, 38-44) Apoštol Peter bol ženatý a zrejme jeho vzťah s testinou, svokrou, bol pekný. Ak by tomu tak nebolo, prosil by Ježiša, aby uzdravil jeho svokru? Táto dnešná...

pokračovať v čítaní

Svätý Gregor Veľký resp. chcieť viac

Dnes, 3. septembra 2018 si liturgii Katolíckej cirkvi pripomíname svätého pápeža Gregora Veľkého. Gregor sa narodil v Ríme okolo roku 540. Postupoval v kariére, až sa stal prefektom mesta Rím. No potom sa svetskej kariéry vzdal a začal žiť mníšsky život, vysvätili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v Carihrade. Dňa...

pokračovať v čítaní