Beánia 2017: O zábavu sa postará Mafia Corner aj naši študenti

A: Zuzana Rojíková Každoročne si zaslúži pozornosť študentov, pedagógov aj vedenia univerzity. Beánia je pravidelná udalosť, študentský ples, na ktorom sa stretáva celá univerzita. Organizátori z Univerzitného pastoračného centra KU prichádzajú aj tento rok s bohatým programom. Nových vítame, s najstaršími sa lúčime Viete o tom, že Beánia pochádza zo...

pokračovať v čítaní

Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte...

pokračovať v čítaní

Piatok 13.-steho

Áno, posledný piatok bolo trinásteho. „Najlepšie nevychádzať z domu a nechodiť nikam“, bolo počuť v náhodnom rozhovore mladých ľudí. Koľko sa o piatku 13.-steho nahovorilo v médiách, koľko žurnalistických „kačíc“ v týždni pred piatkom 13.-steho vyletelo do éteru, aby opantalo ľudí. A koľkých to naozaj opantalo. Chvála Bohu, že je už potom, že piatok 13.-steho je...

pokračovať v čítaní

Žena, kráľovná ako Ester

V stredu 4. októbra 2017 sa o 20.00 hod. vo Foajé PF KU (na červených) uskutočnilo prvé tohtoročné stretko o spiritualite ženy a muža tentoraz na tému: Žena, kráľovná ako Ester. V každej žene je ukrytá túžba byť Kráľovnou. Každá žena ma svojom živote naplniť svoje poslanie, má sa stať kráľovnou. Čo však táto výzva...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU, 3. október 2017 – Púť do Santiaga de Compostela: príležitosť pre duchovný rast

Dňa 3. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu „Hosť na KU“ uskutočnila prvá prednáška tohto akademického roku pod názvom Pešia púť Fatima – Santiago. Naši univerzitní kapláni otec Róbert Slotka a otec Jozef Žvanda nám počas nej svorne porozprávali o svojej tohtoročnej púti do Santiaga de Compostela, ktorá svojou náročnosťou prekonala všetky...

pokračovať v čítaní

27. Nedeľa A 2017 – Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Týmito slovami sa končí dnešný úryvok z evanjelia. V ňom opäť dochádza k stretu medzi Ježišom, veľkňazmi a staršími z ľudu, ktorým bol Ježiš z Názareta veľmi nepríjemný. Pretože sa vydával za Božieho Syna, rozhodli sa, že ho zabijú. Aj preto im vyrozprával podobenstvo o hospodárovi a o vinici, na podklade ktorého odhalil ich zámery. Ježiš je smutný, že...

pokračovať v čítaní

Blahorečenie Titusa Zemana – Odolať „pestrofarebnému“ Molochovi

Cez víkend 29. 9. – 1. 10. 2017 prebiehal v Bratislave bohatý program spojený s blahorečením dona Titusa Zemana. Na toto podujatie sme zareagovali aj z UPaC. Po vystúpení z vlaku sme sa dostali do Dómu svätého Martina. Boli sme vtiahnutí do adorácie, z tohto tajomstva Titus Zeman žil a my sme z...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa A 2017 – Vo futbalovom tíme musí vládnuť jednota

Vieme si predstaviť, žeby v jednom futbalovom tíme si každý robil čo chcel a nerešpektoval by rozhodnutia trénera? Vieme si predstaviť, žeby palubný tím nerešpektoval rozhodnutia kapitána lietadla a každý by si robil čo chcel? Možno si to aj prestaviť vieme, ale takéto situácie, kde si každý robí čo chce, nakoniec prinášajú...

pokračovať v čítaní

Kázeň na prvej mládežníckej sv. omši v AR 2017/18

O čom to bude? Duchovná púť AR 2017/18 začína blahorečením don Titusa Zemana a smeruje ku Národnému stretnutiu mládeže P 18. Celá táto púť sa uskutoční v sprievode Fatimskej Panny Márie a sv. Martina. Preto sa počas mládežníckych sv. omší v zimnom semestri budeme učiť – ako sa plnohodnotne nasýtiť z Božích darov sv. omše,...

pokračovať v čítaní

O láske a neláske

Mladý zaľúbený muž píše svojej milovanej SMS-ku: „Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som Ťa z lásky aj zjedol. Tak veľmi Ťa milujem, žeby som kvôli Tebe preplával aj Atlantický oceán. Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som sa kvôli Tebe vrhol aj do ohňa či do najhlbšej priepasti. Tak,...

pokračovať v čítaní