Nuž, dajme mladým rybu zadarmo… Slovo z Kaplnky, Sv. Barnabáš, 11.06.2018, Mt 10,7-138

Stačí dať človeku do rúk rybu, aby sa nasýtil? A čo ak bude opäť hladný, čo potom? Dáme mu do rúk ďalšiu rybu a potom ďalšiu? A bude si tu rybu vôbec vážiť? Vážia si ľudia veci, ktoré dostali zadarmo? Nie je dôležitejšie dať človeku do rúk udicu a naučiť ho chytať ryby, naučiť...

pokračovať v čítaní

Najsvätejšie Srdce Ježišovo 2018, Zohýnam kolená pred Otcom… (Ef 3, 8-12.14-19)

Obdiv a rešpekt. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia milujúci rodičia, otec aj mama, obetaví kňazi a rehoľné sestry. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia statoční ľudia… Obdiv a rešpekt, to sú aj slová z dnešného Božieho slova na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obdiv a rešpekt skladá apoštol Pavol voči Bohu, nebeskému Otcovi, keď vraví: „Zohýnam kolená...

pokračovať v čítaní

Často, denne na teba myslím… Slovo z Kaplnky, Streda 06.06.2018

Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. (2 Tim 1, 1-3) Keď na mňa ľudia myslia, keď si na mňa spomenú, čo v tej chvíli asi pociťujú? Čo sa im v ich mysli v súvislosti so mnou v tej chvíli...

pokračovať v čítaní

Štefanov žije, naozaj žije!

Štefanov je obec s 1.600 obyvateľmi na Záhorí, od Šaštína – Stráže, je v smere zo Senice vzdialená asi 4 km. V Štefanove sa nachádza rímsko-katolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej s nádherným neogotickým kostolom z 30.tych rokov XX. storočia, ktorý sa nachádza na vŕšku, na mieste dnes už nejestvujúceho starobylého dreveného kostola. Už deviaty rok...

pokračovať v čítaní

Stretnutie univerzitných kaplánov, Nitra 18.05.2018

V piatok 18.05.2018 od 09:00 hod. dopoludnia zasadala v priestoroch univerzitného pastoračného centra v Nitre na Pribinovom námestí Rada pre rodinu, mládež a univerzity KBS, ktorá zastrešuje aj univerzitnú pastoráciu a moderuje ju žilinský diecézny biskup, Mons. Tomaš Gális. Na rokovaní Rady sa zúčastnili univerzitní kapláni z Univerzitných pastoračných centier na Slovensku (UPECE). Súčasťou programu bola...

pokračovať v čítaní

Proroci hľadali a skúmali spásu. Slovo z Kaplnky, Utorok 29.05.2018, 1 Pt 1, 10.

Proroci hľadajú a skúmajú spásu aj dnes. Proroci budú hľadať a skúmať spásu, kým svet bude svetom. Proroci sú nadčasoví. Prorokov posiela sám Boh, aby hľadali a skúmali spásu, aby hlásali pravdu. Prorokov možno zničiť, možno ich umlčať, možno ich zabiť. No potom povstanú noví proroci, proroci, ktorých povolá sám Boh. Lebo prorokov...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 23.05.2018, Závisť naša každodenná…

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ (Mk 9, 38-40) Závisť, závisť je ukrytá v slovách apoštolov, ktorí prichádzajú za Ježišom a hovoria mu: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežka, Svätodušný pondelok 21.05.2018, Ešte raz o Slušnom Slovensku a Anke Kolesárovej

Príbeh. Rozhovor medzi vysokoškolákmi: „Počuj, zajtra o 17.00 je Pochod za slušné Slovensko. Ideme?“ „Jasné. Už mám tých klamstiev našich politikov až po zuby!“ „Super! Stretneme sa o 16.00 pred Pizzeriou. OK?“ „OK! Ale ešte jedná vec. Máš ešte ten super ťahák na Matiku? Mám ju pozajtra. Aj naše baby vraveli, že ten...

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého 2018: Som ohnivkom v reťazi…

Koľko generácií počas stáročí vstupovalo do nášho chrámu. Koľko ľudí, tisíce ľudí… Koľko našich predkov. Pred sto rokmi tu sedeli celkom iní ľudia, aj pred dvesto rokmi. O sto rokov tu budú sedieť celom iní ľudia, aj o dvesto rokov, naši potomkovia… A my sme toho súčasťou, súčasťou tej reťaze, ohnivkami reťaze, ktoré...

pokračovať v čítaní