Pätnáste narodeniny

„Žatva je veľká…“ Slávime 15. výročie založenia Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka. Obdobie od založenia UPaC tvorí  pomyselný lán pšenice, ktorí pozostáva  z klasov spolubratov – kňazov (jeden z nich je už pri Pánovi – P. Štefan Halienka, SJ), koordinátorov a spolupracovníkov z radov študentov  a zamestnancov Katolíckej univerzity...

pokračovať v čítaní

Je to PECKAÁÁÁ! V UPaC oslavujeme 15-tnásť! Príďte zajtra na omšu!!!

Áno, v našom UPaC, čiže v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku oslavujeme 15-ste výročie založenia. Presnejšie povedané pred pätnástimi rokmi 31. októbra 2002 spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra podpísal zriaďovaciu listinu, na základe ktorej ku dňu 1. novembra 2002 zriadil Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku, ktoré...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU – Pieseň piesní: oslava lásky bez hriechu

Dňa 24.10.2017 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila prednáška pod názvom Jahveho plameň. Išlo o symbolickú exegézu starozákonnej knihy Pieseň piesní (Vľp 8, 5 – 7) a prednášal ju hosť otca Róberta Slotku – SSLic. Vladimír Peregrim, SDB. Božia alebo ľudská láska? Pieseň piesní je kniha Starého zákona, ktorú z hľadiska hebrejského aj kresťanského kánonu...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 30.10.2017. Téma: Bohoslužba slova. Kazateľ: o. František Trstenský, prorektor KUKovaľ, SJ

Keď hovoríme o svätej omši, môže majú rozdeliť na dve hlavné časti: Bohoslužba slova a Bohoslužba obety. Pri obidvoch týchto častiach nám Cirkev hovorí, že ide o stôl: stôl Božieho slova a stôl Kristovho tela a krvi. Stôl znamená spoločenstvo, na ktorom sa zúčastňujú bratia a sestry. Stôl znamená aj sýtenie. Prichádzam na...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 23.10.2017. Téma: Glória. Kazateľ: p. František Kovaľ, SJ

„Sláva Bohu na výsostiach“(latinsky: Gloria in excelsis Deo) je začiatok prastarého a ctihodného hymnu. Sú to slová anjelov, slová nebeského zástupu, ktorý spieval pri Ježišovom narodení… to je radosť neba. Áno, nebo sa aj takto raduje. My, spievajúc hymnus, sa pridávame k tomuto zástupu. Sme zmiešaní s anjelmi. (Hovorí sa tomu zmiešaný...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 16.10.2017. Téma: Kyrie eleison. Kazateľ: o. Dušan Galica, univerzitný kaplán

Tematická kázeň pre vysokoškolákov, pri ktorej vykladáme jednotlivé časti sv. omše Ak ste videli film Gladiátor, určite sa rozpomeniete na scénu, keď ľudia začali kričať „Maximus, Maximus…“ Keď si v mysli sprítomníte ten krik, tak si budeme vedieť približne predstaviť, ako to vyzeralo, keď prechádzal cisár cez rímske fórum po Via...

pokračovať v čítaní

500 rokov od… :(

31. októbra 1517 augustiniánsky mních Martin Luther spísal deväťdesiatpäť téz o podstate a praktizovaní odpustkov vo vtedajšej Katolíckej cirkvi a poslal ich príslušným biskupom, magdebursko-mohučskému arcibiskupovi Albrechtovi Braniborskému a Hieronýmovi Schulzovi, braniborskému biskupovi. Tieto tézy poslal aj niekoľkým svojim vzdelaným priateľom, ktorí to bez jeho vedomia dali vytlačiť a tézy sa okamžite rozšírili po celom...

pokračovať v čítaní

Zmena poriadku svätých omší počas prichádzajúcich sviatkov

V súvislosti s prikázaným sviatkom Všetkých svätých, ktorý slávime 1. novembra a so Spomienkou na všetkých verných zosnulých, ktorá sa slávi 2. novembra, sa v týždni od pondelka 30. októbra 2017 do nedele 5. novembra 2017 mení aj poriadok svätých omší v Kaplnke sv. Alberta na Katolíckej univerzite v Ružomberku a tak isto aj v kaplnkách študentských domovov...

pokračovať v čítaní

30. nedeľa A 2017: E-learning v škole ohlasovania a lásky

Moderná doba priniesla so sebou množstvo nových vecí a mnohé z nich sú naozaj  prínosom. Vo vysokoškolskom priestore dostal zelenú tzv. E-learning. Moderné komunikačné technológie umožňujú tak pedagógom ako aj študentom ľahký prístup k najnovším informáciám. Pedagóg zároveň prostredníctvom internetu môže komunikovať so svojim študentom aj z opačnej časti sveta. Avšak aj napriek...

pokračovať v čítaní

Fatimské zjavenia: kľúčová je podstata, nie forma

Dňa 17. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Fatima očami sprievodcu. Hosťom otca Dušana Galicu bol Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorý už niekoľko rokov sprevádza pútnikov na posvätných miestach. Aké je to, keď je kňaz sprievodcom na zájazdoch a púťach? Otec Gavenda...

pokračovať v čítaní