Témy na Mládežky

Témy vysokoškolských sv. omší

Slúžia k duchovnej formácii členov univerzitného spoločenstva. Opierajú sa o aktuálne dianie v Cirkvi, vo svete a na Katolíckej univerzite. Témy v novom akademickom roku reflektujú Rok zasväteného života, Rok milosrdenstva, sú prípravou na Svetové dni mládeže v Krakove.

Zimný semester:

21. 9. 2015 – uvítací príhovor
28. 09. Prežívanie chudoby – zamerať sa na jednoduchý štýl života
05. 10. Prežívanie chudoby – prijať druhých a slúžiť im
12. 10. Prežívanie chudoby – prijatie svojej slabosti a závislosti na Bohu
19. 10. Misijný príhovor
26. 10. Prežívanie čistoty – vnímavé oči
09. 11. Prežívanie čistoty – otvorené a prijímajúce srdce
16. 11. Prežívanie čistoty – pracovité ruky
23. 11. Prežívanie poslušnosti – sme Božím stvorením
30. 11. Prežívanie poslušnosti – odovzdať sa
07. 12. 2015 Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Letný semester:

08. 2. 2016 Aktuálnosť manželstva
15. 2. Duchovná príprava na SDM v Krakove 1.
22. 2. Duchovná príprava na SDM v Krakove 2.
29. 2. Duchovná príprava na SDM v Krakove 3.
07. 3. Duchovná príprava na SDM v Krakove 4.
14. 3. Duchovná príprava na SDM v Krakove 5.
21. 3. Duchovná príprava na SDM v Krakove 6.
04. 4. Zvestovanie Pána: Život ako hodnota a dar
11. 4. Duchovná príprava na SDM v Krakove 7.
18. 4. Duchovná príprava na SDM v Krakove 8.
25. 4. Duchovná príprava na SDM v Krakove 9.
02. 5. 2016 Duchovná príprava na SDM v Krakove 10.