Rybárpole

Rímsko-katolícka farnosť svätého Ondreja apoštola, Ružomberok
Kostol svätej Rodiny Ružomberok – Rybárpole
Liturgické oznamy
6. 3. – 2. 4. 2017

Liturgický prehľad:

Streda, 8. 3. 2017

Streda po prvej pôstnej nedeli

17:00
Piatok, 10. 3. 2017

Piatok po prvej pôstnej nedeli

17:00
Nedeľa, 12. 3. 2017

Druhá pôstna nedeľa

8:00
Streda, 15. 3. 2017

Streda po druhej pôstnej nedeli

17:00
Piatok, 17. 3. 2017

Piatok po druhej pôstnej nedeli

17:00
Nedeľa, 19. 3. 2017

Tretia pôstna nedeľa

8:00
Streda, 22. 3. 2017

Streda po tretej pôstnej nedeli

17:00
Piatok, 24. 3. 2017

Piatok po  tretej pôstnej nedeli

17:00
Nedeľa, 26. 3. 2017

Štvrtá pôstna nedeľa

8:00
Streda, 29. 3. 2017

Streda po štvrtej pôstnej nedeli

18:00
Piatok, 31. 3. 2017

Piatok po štvrtej pôstnej nedeli

18:00
Nedeľa, 2. 4. 2017

Piata pôstna nedeľa

8:00

 

 Modlitba sv. ruženca je pol hodinu pred sv. omšou v stredu a v nedeľu.

Modlitba krížovej cesty je v piatok o 16:30 (od 31. 3. 2017 o 17:30) a v nedeľu o 14:00.

Eucharistická adorácia:

  • pol hodinu pred sv. omšou v stredu,
  • z piatku na sobotu (17. 3. 2017 od 18:00 – 22:00) bude nočná adorácia v Kaplnke sv. Alberta,
  • v nedeľu 2. 4. 2017 bude eucharistická adorácia 15 min. pred sv. omšou.

Vysluhovanie sv. zmierenia je 30 min pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou (v nedeľu na požiadanie).

Ponuka z Univerzitného pastoračného centra:

  • Hosť na KU (utorok, 16:16 v Knižnici KU):

7. 3. 2017 fr. Alan Ján Dely OP: Božie volanie a odpoveď človeka

14. 3. 2017 RNDr. Andrea Novomeská, PhD.; Prof. MUDr. František Novomeský, PhD; MUDr. František Štuller, PhD: Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave

21. 3. 2017 doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD.: Dialóg s islamom

  • Chvály 21. 3. 2017 (utorok) o 19:00 v Kostole sv. Rodiny.