Rybárpole

Rímsko-katolícka farnosť svätého Ondreja apoštola, Ružomberok
Kostol svätej Rodiny Ružomberok – Rybárpole
Liturgické oznamy
3. 4. – 30. 4. 2017

Liturgický prehľad:

Streda, 5. 4. 2017

Streda po piatej pôstnej nedeli

18:00
Piatok, 7. 4. 2017

Piatok po piatej pôstnej nedeli

18:00
Nedeľa, 9. 4. 2017

Kvetná nedeľa

8:00
Pondelok, 10. 4. 2017

Pondelok vo Veľkom týždni

18:00
Štvrtok, 13. 4. 2017

Zelený štvrtok

18:00
Piatok, 14. 4. 2017

Veľký piatok

18:00
Sobota, 15. 4. 2017

Veľkonočná vigília

19:30
Nedeľa, 16. 4. 2017

Veľkonočná nedeľa

10:00
Pondelok, 17. 4. 2017

Veľkonočný pondelok

8:00
Streda, 19. 4. 2017

Veľkonočná streda

18:00
Nedeľa, 23. 4. 2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva

8:00
Streda, 26. 4. 2017

Streda po druhej veľkonočnej nedeli

18:00
Nedeľa, 30. 4. 2017

Tretia veľkonočná nedeľa

8:00

  

Modlitba sv. ruženca je pol hodinu pred sv. omšou v stredu a v nedeľu.

Modlitba krížovej cesty v pôstnom období je v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00 h.

Eucharistická adorácia:

  • pol hodinu pred sv. omšou v stredu,
  • v piatok (28. 4. 2017 od 18:00 – 22:00) bude nočná adorácia v Kaplnke sv. Alberta,
  • v nedeľu 9. 4. 2017 bude eucharistická adorácia 15 min. pred sv. omšou.

Vysluhovanie sv. zmierenia je 30 min pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou (v nedeľu na požiadanie). Spovedanie pred Veľkou nocou v našom kostole bude v pondelok (10. 4. 2017) od 16:00 – 18:30.

Upratovanie kostola pred Veľkonočným trojdním bude v utorok (18. 4. 2017)  o 15:00.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie pripútanosti ku ľahkému hriechu) možno získať:

  • pri verejnej adorácii Eucharistie na Zelený štvrtok spojenej s recitovaním Tantum ergo,
  • nábožnou účasťou na poklone sv. kríža na Veľký piatok,
  • obnovou krstných sľubov na Veľkonočnej vigílii.

Na Veľký piatok je prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitého pokrmu,  3 x cez deň sa môžeme najesť (raz do sýta).

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás pozývajú na Diecézne stretnutie mládeže – Vykroč 2017 do Starej Ľubovne v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva (22. 4. 2017). Témou stretnutia je motto, ktoré na tento rok vybral pápež František: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Program stretnutia: prednáška o. Mariána Kuffu, vystúpenie Braňa Letka s Lamačskými chválami a skupiny My way, svedectvá mladých. Je to čas povzbudenia, čas priateľstiev, čas radosti z Boha a jeho Cirkvi… Stretnutie bude zavŕšené modlitbou sv. ruženca a slávením sv. omše s otcom biskupom.

Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie pripútanosti ku ľahkému hriechu) možno získať pri verejnom vystavení a úcte obrazu Božieho milosrdenstva. Je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a krátku modlitbu vzývajúcu Božie milosrdenstvo. Úplné odpustky možno získať pre seba a pre duše v očistci.

Ponuka z Univerzitného pastoračného centra:

  • 4. 2017 (utorok) o 19:00 univerzitná krížová cesta na Kalvárii
  • Hosť na KU (utorok, 16:16 v Knižnici KU):
  1. 4. 2017 PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.: Rozlišovanie duchov
  2. 4. 2017 RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.: Vedecký pohľad na homeopatiu

chvály 25. 4. 2017 (utorok) o 19:00