Rybárpole

Rímsko-katolícka farnosť svätého Ondreja apoštola, Ružomberok
Kostol svätej Rodiny Ružomberok – Rybárpole
Liturgické oznamy
29. 5. 2017 – 2. 7. 2017

Liturgický prehľad:

Streda, 31. 5. 2017

Vo veľkonočnom období

18:00
Piatok, 2. 6. 2017

Prvý piatok v mesiaci

18:00
Nedeľa, 4. 6. 2017

Zoslanie Ducha Svätého

8:00
Streda, 7. 6. 2017

V cezročnom období

18:00
Nedeľa, 11. 6. 2017

Najsvätejšia Trojica

8:00
Streda, 14. 6. 2017

Vigília Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

18:00
Štvrtok, 15. 6. 2017

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok

18:00
Nedeľa, 18. 6. 2017

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

8:00
Streda, 21. 6. 2017

Sv. Alojz Gonzaga, spomienka

18:00
Piatok, 23. 6. 2017

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

18:00
Nedeľa, 25. 6. 2017

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

8:00

10:00

(s rodinami)

Streda, 28. 6. 2017

Sv. Peter a Pavol, vigília slávnosti

18:00
Štvrtok, 29. 6. 2017

Sv. Peter a Pavol, prikázaný sviatok

18:00
Nedeľa, 2. 7. 2017

Trinásta nedeľa v cezročnom období

8:00

  

Modlitba sv. ruženca sa modlíme pol hodinu pred sv. omšou.

Vysluhovanie sv. zmierenia je 30 min pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou (v nedeľu na požiadanie).

Eucharistická adorácia:

  • pol hodinu pred sv. omšou v stredu,
  • v nedeľu 4. 6. a 2. 7. 2017 bude eucharistická adorácia 15 min. pred sv. omšou,
  • v piatok 11. 6. 2017 bude nočná adorácia v Kaplnke sv. Alberta.

 

Júnové pobožnosti sa modlíme v stredu pred sv. omšou s úmyslom za diakonov a novokňazov.

Slávnosťou zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok. Veriaci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pri recitovaní hymnu Veni Creator môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V stredu (14. 6. 2017) pred slávnosťou Ježišovho tela a krvi vás chceme poprosiť, aby ste priniesli kvety. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na slávnosti Ježišovho tela a krvi pri recitovaní hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.