Rybárpole

Rímsko-katolícka farnosť svätého Ondreja apoštola, Ružomberok
Kostol svätej Rodiny Ružomberok – Rybárpole
Liturgické oznamy
6. 2. – 5. 3. 2017

 

Liturgický prehľad:

Streda, 8. 2. 2017

Votívna sv. omša k Panne Márii, vysluhovanie pomazania nemocných

17:00
Sobota, 11. 2. 2017

Lurdská Panna Mária, spomienka

10:00
Nedeľa, 12. 2. 2017

Šiesta nedeľa v cezročnom období

8:00
Streda, 15. 2. 2017

Streda po prvej pôstnej nedeli

17:00
Nedeľa, 19. 2. 2017

Siedma nedeľa v cezročnom období

8:00
Streda, 22. 2. 2017

Katedra sv. Petra, sviatok

17:00
Nedeľa, 26. 2. 2017

Osma nedeľa v cezročnom období

8:00
Streda, 1. 3. 2017

Popolcová streda

17:00
Piatok, 3. 3. 2017

Piatok po Popolcovej strede

17:00
Nedeľa, 5. 3. 2017

Prvá pôstna nedeľa

8:00

 

 Eucharistická adorácia:

  • pol hodinu pred sv. omšou v stredu,
  • v piatok 24. 2. 2017 od 18:00 – 24:00 bude nočná adorácia v Kaplnke sv. Alberta,
  • v nedeľu 5. 3. 2017 bude eucharistická adorácia 15 min. pred sv. omšou.

Vysluhovanie sv. zmierenia je v stredu 30 min pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni 1 h pred sv. omšou (v nedeľu na požiadanie).

 

Od 13. – 19. 2. 2017 prebieha Národný týždeň za manželstvo, preto vás chcem poprosiť o modlitby na úmysel za upevnenie rodín a manželstiev v našom národe.

 

Na popolcovú stredu (1. 3. 2017) začína pôstne obdobie. V tento deň na znamenie pokánia prijímame popolec, je to deň prísneho pôstu. V pôstnom období bude slávená sv. omša aj v piatok o 17:00 h. Pred ňou o 17:30 h bude modlitba krížovej cesty. Modlitba krížovej cesty bude aj v nedeľu o 14:00 h.

 

V stredu (8. 2. 2017) pri sv. omši o 17:00 h budeme vysluhovať sviatosť pomazania nemocných. Sviatosť pomazania nemocných môžu prijať veriaci v dôchodkovom veku a tí, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Odporúčame v týždni pred vyslúžením sv. pomazania nemocných prijať svätú spoveď (stačí sv. spoveď v prvopiatkovom týždni).

 

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka určil, že zvonček zo 7. nedele v cezročnom období (19. 2. 2017), vyzbieraný v každom kostole diecézy pri všetkých svätých omšiach, bude zaslaný na biskupský úrad a bude použitý ako pomoc pri rekonštrukcii Oravského centra mládeže v Ústí nad Oravou.

 Na prvú pôstnu nedeľu (5. 3. 2017) bude zbierka na potreby charity. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

Ponuka z Univerzitného pastoračného centra:

   –   Hosť na KU (podujatie prebieha v utorok):

  1. 2. 2017 ThDr. Štefan Novotný, PhD.: Sprevádzanie po Sv. zemi
  2. 2. 2017 HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.: Väzeň číslo 6748. Životné osudy biskupa Jána Vojtaššáka z čias komunistickej perzekúcie.
  3. 2. 2016 ThLic. Róbert Neupauer: Dynamika lásky
  • chvály, 21. 2. (utorok) o 19:00 v Kostole sv. Rodiny