Tématické utorky

Témy na tematické utorky pre akademický rok 2015/2016.

Témy na tematické utorky ponúkajú zamyslenia nad pravdami viery a napomáhajú ku jej prehĺbeniu.

Zimný semester:

22. 09. 2015 Poznať a milovať Boha, to je náš život (KKC 1. – 3.)
29. 09. Túžba po Bohu a cesty, ktoré vedú k poznaniu Boha (KKC 27. – 38.)
06. 10. Hovoriť o Bohu (KKC 39. – 49.)
13. 10. Poznanie Boha zo Zjavenia (KKC 50. – 73.)
20. 10. Je potrebné, aby sa Zjavenie dostalo až na kraj sveta (KKC 74. – 83.)
27. 10. Poklad viery je obsiahnutý v posvätnej Tradícii a vo Svätom písme (KKC 84. – 100.)
03. 11. Boh hovorí ľudskými slovami (KKC 101. – 108.)
10. 11. Treba dávať pozor na správny výklad Písma (KKC 109. – 141.)
17. 11. Správna odpoveď na Zjavenie je viera (KKC 142. – 152.)
24. 11. Správna viera má svoje vlastnosti (KKC 153. – 165.)
01. 12. Viera je osobný, ale nie osamotený úkon (KKC 166. – 184.)

Letný semester:

16. 02. 2016 Naše Vyznanie viery sa začína od Boha, Otca (KKC 198. – 231.)
23. 02. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého (KKC 232. – 267.)
01. 03. Zo všetkých Božích vlastností sa vo Vyznaní viery spomína iba Božia všemohúcnosť (KKC 268. – 278.)
08. 03. „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). Týmito slávnostnými slovami sa začína Sväté písmo (KKC 279. – 301.)
15. 03. Opatrenia, prostredníctvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie k dokonalosti (KKC 302. – 324.)
05. 04. Na počiatku času stvoril Boh z ničoho duchovné i telesné stvorenia
(KKC 325. – 354. )
12. 04. Človek má v stvorení jedinečné miesto (KKC 355. – 384.)
19. 04. Nikto neunikne skúsenosti utrpenia a zla (KKC 385. – 409.)
26. 04. Boh človeka po jeho páde neopustil (KKC 410. – 421.)