Program aktivít UPaC

13. – 19. február 2017

Národný týždeň za manželstvo

 

Pondelok, 13. február 2017

13:00                 Šikovná vareška so Silviou – Šišky

19:30                Mládežnícka sv. omša – Kostol Povýšenia sv. Kríža (Jezuiti) – agapé

 

Utorok, 14. február 2017

10:00 – 12:00    Tvorivé dielne s Aďkou – výroba veľkonočných pohľadníc a veľkonočných vajíčok

16:16                Hosť na KU: ThDr. Štefan Novotný, PhD. – Sprevádzanie po Sv. zemi – Knižnica KU

19:00                   Kurz o posilnení viery – Nasleduj Krista – UPaC

Šport podľa rozpisu

                                                             

Streda, 15. február 2017

10:00 – 12:00   Tvorivé dielne s Aďkou – výroba veľkonočných pohľadníc a veľkonočných vajíčok

19:00                Filmový večer – PRIESTUPNÝ ROK (komédia/romantický) – UPaC

                       Šport podľa rozpisu

 

Štvrtok, 16. február 2017

18:00                  Diskusný večer: PaedDr. Jozef Zentko, PhD.: Umenie v súčasnom sakrálnom priestore – UPaC

Šport podľa rozpisu

 

Piatok, 17. február 2017

Upratovanie UPaC

 

Pripravujeme

21. 2. 2017 Chvály
22. 2. 2017 Škola rodiny
3. – 4. 2017 Žena poznaj seba, muž poznaj ženu
20. – 24. 3. 2017 Kampaň za počatý život