Sústredenia zo spirituality FZ KU

O SÚSTREDENIACH ZO SPRIRITUALITY PRE FZ

Sústredenia zo spirituality (SZS ) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a ich cieľom je ľudská, duchovná, společenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.

NA SÚSTREDENIE ZO SPIRITUALITY JE POTREBNÉ ZOBRAŤ:
– Sv. Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého počasia, spacák!!!

DOPRAVA:

Važec :- vlak: Rbk – Važec
– cieľ cesty – Diecézne mládežnícke centrum- orientovať sa ku kostolu

Trlenská Dolina: – mestská doprava: Rbk – Biely Potok a potom pešo smer Vlkolínec
– cieľ cesty- chata Jezuitov

Špania Dolina: – autobus: Rbk – BB, BB – Špania Dolina
– cieľ cesty- Diecézne centrum mládeže
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.skwww.zoznam.sk a v sieti Orange 999

PRÍCHOD – v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 h

PROGRAM – určuje moderátor sústredenia

NÁKLADY –  16 € + náklady na cestovné

UPOZORNENIE:

– nebrať si so sebou alkoholické nápoje, skriptá, notebook, magnetofón, či iné rušivé elementy a věci

– zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z časti pobytu je potrebné dohodnúť jeden týždeň pred odchodom na SZS s univerzitným kaplánom, musí byť na to vážny dôvod

Bližie informácie o sústredeniach (termíny a miesto) zo spirituality si môžete stiahnuť v prílohe.


Info_ sustredenia_ FZ_13-14.doc