Biblické stretko

Každý štvrtok večer o 18:30 sa zvyčajne v UPaC stretáva niekoľko študentov, aby spolu s niektorým pánom kaplánom (zvyčajne s otcom Róbertom) pouvažovali nad evanjeliom z nadchádzajúcej nedele. Je to čas na zastavenie, zamyslenie sa… Prísť môže každý. Kto príde, určite bude obohatený. Príď aj Ty. :)