Turistika

Ponúkame možnosť turistických akcií (výlety do hôr…).

Podujatia sa uskutočnia v prípade záujmu minimálne 4 – 5 účastníkov. Je potrebné nahlásiť záujem o turistické podujatie podľa plánovaného rozpisu do stredy v týždni pred podujatím Mgr. Balšínekovi na tel. č. 0903 736 119.