Šport

V rámci UPaC za športovú oblasť zodpovedá Mgr. Miroslav Balšínek.

Všetky pripomienky a návrhy ohľadom športových podujatí mu môžete zasielať mailom na:

miroslav.balsinek@ku.sk

Môžete sa s ním stretnúť v dopoludňajšich hodinách priamo v UPaC.

 

Aktivity týždňa
Šport v UPaC
Turistika
Turnaje a súťaže
Slovenský orol