Škola rodiny

Blízku prípravu študentov KU do manželstva zabezpečuje projekt Školy rodiny. Jedná sa o  dvojročný cyklus, ktorý prebieha formou prednášok a diskusií s vyškolenými manželmi. Stretnutia sa uskutočňujú raz v mesiaci v stredu o 19:00 na Internáte Ruža. Témy majú nasledujúcu náplň:

Zimný semester:

07.10. 2015   Originalita muža

04.11. Originalita ženy

Letný semester:

17.02. 2016 Ako naplniť čas známosti?

02.03. Ako riešiť konflikty vo vzťahu?

06.04. Je možná čistota vo vzťahu?

Príprave do manželstva napomáhajú dve víkendové stretnutia  a Národný pochod za život (20. 9. 2015 v Bratislave):
23. – 25.10. 2015, téma: Budujeme vzťah, ako ďalej?
04. – 06.03. 2016, téma: Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu!

Bezprostredná príprava študentov, zamestnancov KU sa uskutočňuje prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré vedie lektorský tím spišskej diecézy – v ňom sú zapojení aj kňazi z UPaC. Presnejšie informácie sú uvedené na www.domanzelstva.sk. V mimoriadnych prípadoch sa predmanželská príprava realizuje aj individuálnou formou.

 

Články v kategórii Škola rodiny.