Zamyslenia

Aj keď sa Ti budú zdať veci neriešiteľné…
Aj keď sa Ti bude zdať, že už nemáš síl…
Aj keď si budeš myslieť, že to už nemá zmysel…
Nevzdávaj sa! “Lebo Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1,37)
S jeho pomocou všetko zvládneš. 

 

obr. zdroj: www.pcero.sk