Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ ZMIERENIA

A DUCHOVNÉ ROZHOVORY

 

                                        Pondelok           ——-          14:00 – 17:00

                                        Utorok    10:00 – 12:00   14:00 – 17:00

                                        Streda    10:00 – 12:00   14:00 – 17:00

                                        Štvrtok   10:00 – 12:00   14:00 – 17:00

                                        Piatok         10:00 – 12:00        ——-