Kostolníčky

všetko pripravené na slávenie svätej omše, prípravu priestorov kaplnky na adorácie a pobožnosti zabezpečujú naši “kostolníci”. V prevahe sú “kostolníčky.”

Sv. omše v Kaplnke sv. Alberta a študentské sv. omše v Kostole sv. Rodiny pomáha pripraviť