Sv. otec vo favele počas SDM Rio

Chcel by som zastaviť pri SDM v Riu a predstaviť vám posolstvo p. Františka, ktoré predniesol v štvrtý deň jeho prítomnosti na SDM.

V tento deň mal sv. otec bohatý program:

– ranná sv. omša s bohoslovcami Ria a predstavenými seminárov (300 ľudí) – rozoberal im zamyslenie o hlinenej nádobe a Ježišovej veľkosti. Prosil od Panny Márie, aby dostali milosť klaňať sa Ježišovi.

– odovzdanie kľúčov mesta primátorom, požehnanie zástavy olympijských hier 2016

– zastavenie sa vo favele Varginha a stretnutie s mladými z Argentíny (50 000) v katedrále

Vo favele sv. otec odovzdal svojimi slovami a gestami posolstvo, ktoré by som mohol zhrnúť do troch bodov: ukotvenie v Bohu, ľudskosť a odovzdávať nádej. Sv. otec vo favele vystupoval ako ozajstný otec. Aký program mal pápež vo favele?

Najskôr sa zastavil v kostole sv. Hieronyma Emelianiho (patrón sirôt a opustenej mládeže), kde sa modlil v tichosti so slzami v očiach, neskôr požehnal oltár. Keď vychádzal z kostola, zastavil sa pri skupine detí a prosil ich o modlitbu. Potom sv. otec nečakane vstúpil do jedného bytu, kde bývalo 12 ľudí. Tu objal deti a spoločne sa pomodlili. Cestou na štadión ho čakali zástupy ľudí, ktorí mu dávali drobné darčeky. Na tribúne štadióna (pre 200 000 ľudí) ho privítal manželský pár, ktorý ho prosil o osobné oslovenie a poďakoval sa za jeho prítomnosť. Pápež František vo svojom príhovore vyjadril túžbu navštíviť každú štvrť Brazílie, zaklopať na dvere, dať si kávičku a načúvať. Prihovoril sa k mladým, ktorí sú zvlášť citliví na bezprávie. Povzbudil ich, aby sa nenechali odradiť, nestratili dôveru, nenechali si zhasnúť nádej. Pokračoval, aby prinášali dobro a premáhali zlo v Ježišovi. V závere svojho príhovoru všetkých ubezpečil, že Cirkev a pápež je s nimi, nosí ich vo svojom srdci. Zároveň ich zveril do mocného príhovoru Panny Márie z Aparecidy, Matky chudobných Brazílie.

Sv. otec na tomto mieste vystupoval ako milosrdný Samaritán z evanjelia. Chcem ťa pozvať, aby si nastúpil na podobnú cestu a učil sa od sv. otca zakotveniu v Bohu, ľudskosti a úsiliu zapaľovať nádej.

Autor: o. Róbert