Stretnutie (nielen) účastníkov SDM zo Spišskej diecézy

Stretnutie nielen ucastnikov sdm zo spisskej diecezy