Kázeň na mládežníckej svätej omši, 6.5.2019: Byť naplnený Duchom Svätým

Čím ste dnes naplnení? Niektorí ste celý deň študovali, preto ste plní vedomostí. Iní ste mali dobrú večeru. Iní ste plní dojmov z víkendu: púť Rádia Lumen do Krakova, rodinná oslava… V prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 6, 8-15) sme čítali o diakonovi Štefanovi, ktorý bol plný múdrosti, Ducha Svätého. Prejavovalo sa...

pokračovať v čítaní