Priprav sa na skúšku… Slovo z Kaplnky, Utorok 26.02.2019

„Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku“ (Sir 2, 1-13). Slúžiť Bohu znamená: dať mu svoje srdce, myseľ, dušu, tak ako Mária, keď odpovedala: „Hľa, služobnica Pána…“ zvelebovať ho, chváliť ho za jeho stvoriteľské a vykupiteľské dielo. zvelebovať ho za jeho Syna Ježiša...

pokračovať v čítaní

Slovko o otcovstve a materstve

V stredu  (20.2.2019) sme v letnom semestri AR 2018/2019 odštartovali Školu rodiny, ktorá ma napomôcť študentom KU ku blízkej príprave na manželstvo a rodičovstvo. V spomínanom termíne sme privítali manželov Paterekových – Štefana a Mariannu s témou: Radosť z dieťaťa, materstvo a otcovstvo. Manželia sú v manželstve 24 rokov, majú 4 deti. Po krátkom predstavení hostí sme vstúpili do...

pokračovať v čítaní

Urobiť krok k manželstvu a k úcte voči životu

V piatok (22.2.2019) prebiehal v priestoroch UPaC kurz – Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu, ktorý lektorsky viedol MUDr. František Orlovský. Vo svojich prednáškach sa zameral na odkrytie súčasnej situácie na Slovensku v problematike úcty k životu a v manželstvách, otvorene rozobral metódy zabraňovania tehotenstva s dôsledkami, pričom sa zameral na prirodzené metódy plánovania rodičovstva s praktickým zaznačením...

pokračovať v čítaní

Boží dotyk v Paname

Dňa 10.2.2019 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom SDM Panama hlboko v srdci. Hosťom otca Róberta Slotku bol univerzitný kaplán otec Jozef Žvanda Svoje svedectvo nám prišli porozprávať aj študent Dominik Kadlečík a doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. Prečo Svetové dni mládeže? Otec Jozef, spolu so...

pokračovať v čítaní

Kvalitná ponuka – seminár „Dobrý začiatok“

Pozývame Vás na seminár pre snúbencov s názvom „Dobrý začiatok“, ktorý sa uskutoční 15.-17.marca 2019 vo Faceclube v Spišskej Belej. Registrácia prebieha do 11.marca 2019 (prípadne do naplnenia počtu). Zaregistrujte sa čo najskôr, počet osôb je limitovaný, pretože nám záleží viac na kvalite. Seminár sa snaží odpovedať na mnohé otázky...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – Návrat do Panamy, Pondelok 19.02.2019

V dnešnom prvom čítaní sme svedkami tajomstva neprávosti, tajomstva vraždy, tajomstva bratovraždy. V tomto tajomstve neprávosti žiarlivý Kain zabije svojho spravodlivého brata Ábela. Po tomto krutom a bezcitnom skutku oslovuje Boh Kaina: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odpovedá: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 1-25) „Áno, Kain, si strážcom...

pokračovať v čítaní

7. Nedeľa C 2019: Dať na reči psov, či na Pánove slová?

Božie slovo dnešnej nedele nám ponúka dva obrazy človeka. Ten prvý je pozemský a druhý nebeský. Tak totiž v dnešnom druhom čítaní hovorí apoštol Pavol, keď hovorí o pozemskom človeku, ktorého predobrazom je prvý človek Adam, ktorý sa stal živou bytosťou. Ale Pavol hovorí aj o druhom človekovi, o nebeskom človekovi, ktorého predobrazom je nový...

pokračovať v čítaní

Návrat do Panamy, II – Opäť sme na ceste na Svetové dni mládeže.

Tak už to opäť prišlo, opäť ten čas uletel akosi rýchlo, a tak práve teraz sedím a čakám na viedenskom letisku vo Švechate, opäť so študentmi, opäť sme na ceste na Svetové dni mládeže. O poľskom srdci Tie posledné Svetové dni mládeže v lete 2016 mám ešte stále v pamäti. Dobre si pamätám na...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, štvrtok 21.02.2019, Dnešná doba výzvou pre uvedomelé kresťanstvo

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich (Mk 8, 22-26). Ježiš sa pýta učeníkov na ich vieru. Pýta...

pokračovať v čítaní