Advent 2018 – Príde Kristus, Spasiteľ náš…

Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávime zajtra, t.j. v nedeľu 2. decembra 2018, vstupujeme do nového liturgického roka, počas ktorého si budeme sprítomňovať celú históriu spásy. Áno, budeme si ju sprítomňovať, nielen pripomínať, lebo naša viera nám umožňuje sprítomniť si minulosť. Preto kresťania nežijú akoby v múzeu, kresťania sa dotýkajú minulosti, keď...

pokračovať v čítaní