Volejbalový turnaj na KU má svojich víťazov

Naše UPCéčko zorganizovalo pred končiacim sa  prednáškovým obdobím volejbalový turnaj. Hralo sa v telocvični Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, v utorok 27.11.2018 od 18.00 hod. Do boja o víťazstvo sa zapojilo päť družstiev zmiešaných z rôznych študijných programov a ročníkov. Podmienkou bolo minimálne tri dievčatá na palubovke. Hralo sa systémom každý s každým na jeden set do...

pokračovať v čítaní

Svätý apoštol Ondrej – Tajomstvo povolania. Piatok 30.11.2018

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4, 18-22) V čom je ukryté tajomstvo povolania...

pokračovať v čítaní

Naučil som sa, že…

Pred pár rokmi som vo svojej E-mailovej schránke našiel text pod názvom: „Naučil som sa…“ Neviem, kto je jeho autorom, v každom prípade sú to však veľmi hlboké slová, nažitá skúsenosť neznámeho človeka, ktorú vložil do týchto riadkov. A tak po rokoch sa k nim opäť vraciam, aby povzbudil mňa, moju dušu, ale...

pokračovať v čítaní

Víkendovka študentov Katolíckej univerzity u Benediktínov

V dňoch 23.-25. novembra 2018 zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) pre študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej Univerzity v Ružomberku (KU) víkendový pobyt v benediktínskom  Kláštore Premenia Pána v Sampore. Dvanásť študentov spolu s univerzitnými kaplánmi, otcom Róbertom Slotkom a otcom Jozefom Žvandom, počas troch dní svojho pobytu vstúpili do tajomstva benediktínskej spirituality, ktorú...

pokračovať v čítaní

144.000 vykúpených. Zmestím sa do tohto počtu aj ja? Pondelok, 26.11.2018

V dnešnom úryvku zo Zjavenia apoštola Jána čítame: „Ja, Ján, som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca“ (Zjv 14, 1-5). 144.000 vykúpených z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi? Iba 144.000 vykúpených, ako to niektorí tvrdia? Ale veď...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Krista Kráľa 2018. Pritiahni si nás k sebe, Ježišu Kráľu! (Jn 18, 33-37)

Nedeľa Krista Kráľa – Kristus Kráľ, aký má význam pre nás, zvlášť v súvislosti s našim životom a aj so sv. Katarínou Alexandrijskou, na ktorú si pri liturgii spomíname vždy 25. novembra, čo je práve dnes? V dnešnom evanjeliu Ježiš je zatknutý a stojí pred Pilátom, ktorý ho vypočúva. Nakoniec sa ho Pilát neisto...

pokračovať v čítaní

Sladkosť a horkosť Božieho slova, Piatok 23.11.2018 (Zjv 10, 8-11)

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.“ V Zjavení svätého apoštola Jána sa nám dnes ponúka istý obraz. Apoštol Ján zjedol...

pokračovať v čítaní

Navštívili sme hrobku Ľudovíta Fullu na ružomberskom cintoríne

V stredu 21. novembra 2018 popoludní o 14.30 sme v rámci aktivity Spoznávanie osobností pochovaných na ružomberskom cintoríne zorganizovali v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku návštevu ružomberského cintorína, spojenú s návštevou hrobky ružomberského rodáka, maliara, svetoznámeho umelca milujúceho život obyčajného dedinského človeka, milujúceho rodný Liptov, majstra Ľudovíta Fullu. Fulla sa narodil v roku 1902...

pokračovať v čítaní

Keď Boh plače, štvrtok 22.11.2018, (Lk 19, 41-44)

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním… Plač. Ježišov plač. Boží Syn, Baránok Boží, Ježiš Kristus dnes plače nad Jeruzalemom. Nie je to zvláštne, že Boh plače? Potom aký je to Boh, keď plače? Môže byť toto všemohúci Boh, keď plače? Prečo s tým niečo neurobí, prečo niečo...

pokračovať v čítaní