Príprava k sviatostiam

Ak chceš prijať iniciačné sviatosti – sviatosť krstu, sviatosť birmovania a Eucharistiu, prihlás sa do 10. októbra 2018 v kancelárii UPaC. Príprava k sviatosti manžlestva – pozri si našu stránku – aktivity, duchovné, príprava k sviatostiam a dozvieš sa viac.

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 28.09.2018, Sv. Václav – nadčasový vzor a príklad aj pre dnešných politikov

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“(Lk 9, 18-22) Uvedomil si Peter vôbec, čo povedal o Ježišovi? Ak by tieto slová vyriekol na verejnosti, ukameňovali by ho.  A rozumel týmto slovám? Rozumel vôbec, čo tento výrok znamená pre neho samotného a pre jeho ďalších jedenástich kolegov...

pokračovať v čítaní

Afrika potrebuje našu podporu a spolupatričnosť

Dňa 18. 9. 2018 sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku uskutočnila prvá mládežnícka vysokoškolská svätá omša tohto akademického roku. Nový začiatok sme tento krát uvítali s patričnou dôstojnosťou, pretože nás prišiel navštíviť otec biskup z africkej Tanzánie, z diecézy Kahama, o. Ludvik Minde. Otec biskup sa študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku prihovoril v kázni a na...

pokračovať v čítaní

Piatok, 21.09.2018, Sv. Apoštol Matúš, resp. Darovať svetu Ježišov uzdravujúci pohľad

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ (Mt 9, 9-13) Ježiš sa na Matúša pozrel ináč, ako ostatní ľudia. Tak ako sa kedysi na neznámeho bohatého mládenca pozrel s láskou, tak sa pozrel aj na Matúša. Skrze lásku videl hlbšie, hlbšie do vnútra. Ježiš...

pokračovať v čítaní

O svokrách a nevestách, o mamách a dcérach.

V dnešnom evanjeliovom úryvku Ježiš po príchode do domu Šimona Petra, potom čo ho prosili,  uzdravuje Šimonovu testinú. Tá hneď vstala a obsluhovala ich. (Lk 4, 38-44) Apoštol Peter bol ženatý a zrejme jeho vzťah s testinou, svokrou, bol pekný. Ak by tomu tak nebolo, prosil by Ježiša, aby uzdravil jeho svokru? Táto dnešná...

pokračovať v čítaní

Svätý Gregor Veľký resp. chcieť viac

Dnes, 3. septembra 2018 si liturgii Katolíckej cirkvi pripomíname svätého pápeža Gregora Veľkého. Gregor sa narodil v Ríme okolo roku 540. Postupoval v kariére, až sa stal prefektom mesta Rím. No potom sa svetskej kariéry vzdal a začal žiť mníšsky život, vysvätili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v Carihrade. Dňa...

pokračovať v čítaní

Navštívil nás biskup z Tanzánie. Možno tam pôjdeme.

V pondelok 17. septembra 2018, v prvý deň nového akademického roka 2018/2019, k nám do Ružomberka, na pôdu našej Katolíckej univerzity, zavítal diecézny biskup diecézy Kahama v Tanzánii, Mons. Ludovic Minde. Vo februári tohto roka sme na našej stránke informovali o misijnej ceste niekoľkých  slovenských kňazov a laikov do Tanzánie v Afrike. Súčasťou tímu bol aj...

pokračovať v čítaní

Povzbudivé impulzy do nového AR, resp. O prejavoch lásky k Bohu a blížnemu

Jedným zo znamení prichádzajúceho leta je prílet lastovičiek, ktoré sú plné života. Svoju životaschopnosť prejavujú v akrobatických letoch, stavbách, oprave hniezd i v príchode nového potomstva. Znamením začiatku akademického roka na univerzite je „prílet“ začínajúcich študentov a návrat starších študentov. Je to čas nových očakávaní a výziev. Do spomínaných očakávaní by som chcel prispieť myšlienkami...

pokračovať v čítaní