Počas prázdnin zažiť „Dotyk Majstra“, 13. nedeľa B 2018, 01.07.2018

Jeden pekný príbeh, ktorý nám kedysi rozpovedal rektor nášho Kňazského seminára na Spiši, nás vovádza na burzu, kde sa predávajú vzácne predmety a medzi nimi sú aj staré husle. No nik o tieto husle nemá záujem. Zrazu prichádza neznámy človek, ten berie do rúk staré husle a spustí prvú melódiu. Keď sa z huslí...

pokračovať v čítaní