Najsvätejšie Srdce Ježišovo 2018, Zohýnam kolená pred Otcom… (Ef 3, 8-12.14-19)

Obdiv a rešpekt. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia milujúci rodičia, otec aj mama, obetaví kňazi a rehoľné sestry. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia statoční ľudia… Obdiv a rešpekt, to sú aj slová z dnešného Božieho slova na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obdiv a rešpekt skladá apoštol Pavol voči Bohu, nebeskému Otcovi, keď vraví: „Zohýnam kolená...

pokračovať v čítaní

Často, denne na teba myslím… Slovo z Kaplnky, Streda 06.06.2018

Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. (2 Tim 1, 1-3) Keď na mňa ľudia myslia, keď si na mňa spomenú, čo v tej chvíli asi pociťujú? Čo sa im v ich mysli v súvislosti so mnou v tej chvíli...

pokračovať v čítaní