Slušné Slovensko, Slovo z Kaplnky, Piatok 09.03.2018

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí“ (Oz 14,2-10). Božie slovo nám dnes ponúka úryvok z Knihy proroka Ozeáša. Tomuto prorokovi vkladá Boh...

pokračovať v čítaní