Slovo z Kaplnky, Štvrtok 08.03.2018, Ako pomôcť nášmu rozdelenému slovenskému srdcu?

Keď je dnes Ježiš obvinený, že pri svojich obdivuhodných skutkoch spolupracuje s belzebulom – diablom, na svoju obhajobu používa jednoduchý príklad zo života. „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené,“ hovorí Ježiš (Lk 11, 14-23). „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené.“ Ako táto veta dnes platí o našej krajine pod Tatrami....

pokračovať v čítaní