Misia v Tanzánii, resp. otec Ondrej Šmidriak s priateľmi na cestách po Afrike

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa začala dvojtýždňová misijná púť duchovného otca Ondreja Šmidriaka, nášho niekdajšieho univerzitného kaplána v UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku a dnes farára v Sklabinej pri Veľkom Krtíši. Otec Ondrej, náš stály duchovný priateľ a priateľ vysokoškolskej mládeže tam, na juh pod rovník, presnejšie na východné pobrežie južnej Afriky, do Tanzánie,...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU, Utorok 20.02.2018 o 16:16, Téma: Pre Ježišovo meno trpia kresťania na celom svete

Dňa 13. 2. 2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prvá prednáška tohto semestra pod názvom Prenasledovanie kresťanov. Hosťom o. Róberta Slotku bol Ing. Július Kahanec, spolupracovník českej pobočky organizácie CSI (Kresťanská medzinárodná solidarita). Prečo práve kresťania? Ak objektívne zhodnotíme situáciu vo svete, prídeme k záveru, že je kresťanstvo...

pokračovať v čítaní

Mali sme Sústredenie zo spirituality pre študentov 2. ročníka FF KU a PF KU

Vo štvrtok 8.februára 2018 popoludní od 14.00 hod. prebiehal v Aule Jána Pavla II. na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) evanjelizačný program pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Filozofickej a Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Program bol súčasťou predmetu Sústredenie zo spirituality. Tento duchovno-formačný predmet patrí do študijného základu, povinní sú ho...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, Pondelok 19.02.2018. Téma – Aktuálnosť manželstva

Keď pred viac ako 20 rokmi prišiel Angličan Richard Kane s nápadom zmobilizovať bežných aj vplyvných ľudí v Anglicku k tomu, aby zorganizovali niečo malé alebo aj významnejšie pre manželov vo svojom najbližšom okolí, pravdepodobne ani netušil, ako sa tento odvážny nápad zmení v masové hnutie, ktoré významným spôsobom ovplyvní...

pokračovať v čítaní

Slovko z Kaplnky. Pondelok 19.02.2018. Náš Pán sa stotožňuje… (Mt 25, 40)

Náš Pán sa stotožňuje… … s najmenšími, nie s najväčšími, ale s najmenšími. Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, veď sám sa stáva človekom, bezmocným dieťaťom, ktoré je odkázané na pomoc druhých. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po láske, pravde a spravodlivosti. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po prijatí, túžia byť milovaní a pochopení. Stotožňuje sa...

pokračovať v čítaní

1. Pôstna nedeľa B 2018 – Púšť. Poď k Otcovi!

Na začiatku svojho verejného účinkovania Ježiš odchádza do ticha púšte. Je to Boží Duch, ktorý ho tam ženie. Ježiš má tam prežiť štyridsať dní a nocí v tichu, uprostred púšte a medzi divou zverou. (Mk 1, 12-13) Je to vôbec možné? Dá sa to? Vieme si vôbec predstaviť samých seba na Ježišovom...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Piatok 16.02.2018, O Ženíchovi a neveste

Vari je možná svadba bez ženícha či nevesty? Aj keď ľudia dokážu naozaj všetko a dnes nás už nemôže prekvapiť naozaj nič, predsa však v normálnom prípade, medzi normálnymi ľuďmi, svadba bez ženícha či nevesty nie je možná. Aký dôležitý je ženích, akou dôležitou je nevesta… „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – pozvanie: „BUĎME SPOLU!“

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života”, tak sa píše v dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu pod názvom Lumen gentium – Svetlo národov. (LG 11) A na inom mieste v dekréte Presbyterorum ordinis – O učinkovaní a živote kňazov možno čítať: „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho...

pokračovať v čítaní

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12) Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom. Aj tento...

pokračovať v čítaní

Kázeň na vysokoškolskej mládežníckej svätej omši, 5. 2. 2018, Vstup do odvahy (O2H)

Máte odvahu, odvahu pre Ježiša slúžiť, trpieť? Problematika odvahy sa nám ponúka cez Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v Prešove na konci júla 2018. Príprava na toto stretnutie prebieha od blahorečenia don Titusa Zemana v mesačných témach. Cez túto prípravu chceme naladiť svoje srdce podľa Ježišovho Srdca a počas mládežníckych sv. omší...

pokračovať v čítaní