Darovať krv sa oplatí

Dnes 29.11.2017 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) uskutočnila adventná kvapka krvi. Darovanie krvi priamo v študentskom prostredí sa opäť stretlo s úspechom, tentokrát nás svojou účasťou poctilo až 64 darcov. V UPaC to dnes žilo už od skorého rána: naše koordinátorky si pripravovali prezenčné listiny a iné podklady a my...

pokračovať v čítaní

O chrápaní nebeských archanjelov

Spolu so študentmi veľa putujeme. Vďaka Svetovým dňom mládeže putujeme aj veľmi ďaleko, aj za široký oceán. Tak sme v roku 2008 spoločne zažili krásny pútnický príbeh u protinožcov v Austrálii, či o pár rokov neskôr, v roku 2013, sme obdivovali mohutný Atlantický oceán a jeho silu z nádhernej pláže Copacabana v Brazílii. V UPaC-čku spolu so študentmi veľa...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 27.11.2017. Téma: Bohoslužba obety – Modlitba Pána a Obrad pokoja. Dať všetko. Kazateľ: o. Jozef Žvanda

V dnešnom svojom príhovore mám pokračovať v uvažovaní o svätej omši, dnes sa mám zamerať na miesto Modlitby Pána – Otčenáš vo svätej omši a rovnako aj na obradom pokoja. Začnime však krátkym zamyslením nad úryvkom z dnešného Evanjelia a tiež si poslúžme krátkym príbehom. Ten pochádza z filmu Sedem statočných. O čo ide v tomto príbehu? Chudobných dedinčanov...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Krista Kráľa A 2017 – „Král do boje táh, do veliké dálky…“

Na benediktínskom cintoríne v Prahe, časť Břevnov, odpočíva Karel Kryl, známy ako „básnik s gitarou“, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov českého protestsongu v rokoch 1968-1993. Jedna z jeho najznámejších piesni má názov: Král a klaun. Tu je časť textu piesne: Král do boje táh, do veliké dálky a s ním do té války, jel...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Sobota po 33. nedeli A, 25.11.2107 – Keď ťa raz vlastné hriechy dobehnú

Kráľ Antiochus ochorel a leží na smrteľnej posteli. Ochorel zo žiaľu, že sa mu jeho plány nevydarili. Nevydarili sa mu jeho zlé plány. Túžil sa násilne zmocniť bohatstva, ktoré v sebe ukrývalo mesto Elymaida v Perzii. Počul, že sa tu nachádza veľmi bohatý chrám a v ňom zlaté rúcha, brnenie a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky...

pokračovať v čítaní

Víkend u benediktínov v Sampore, Artikulárny chrám v Hronseku a poľadovica na Donovaloch

Kláštor Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore pri Sliači, ktorý je otvorený od roku 2010, sa v dňoch 17.-19. novembra 2017 stal v priebehu posledného roka už po druhýkrát cieľom duchovného víkendového pobytu študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a ich univerzitných kaplánov. Tentokrát na „posvätnú benediktínsku pôdu“ zavítalo sedem študentov KU a dvaja kňazi Univerzitného...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Streda po 33. nedeli A – Modlitba a láska uzdravujú srdce ženy

„Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veď videla za jediný deň zomierať sedem svojich synov a znášala to vyrovnane, pre nádej, ktorú mala v Pánovi“ (2 Mach 7, 20). V druhej knihe Machabejcov v siedmej kapitole svätopisec opisuje príbeh o hrdinskej matke siedmich synov. Na vlastné oči videla umierať mučeníckou smrťou svojich...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Obetovanie Panny Márie a Istanbulský „(do)ho(r)(v)or“ – horor

Spomienka na obetovanie Panny Márie vychádza z Mojžišovho zákona, zachyteného v Knihe Levitikus (Lv 12, 6-8), podľa ktorého, keď sa skončili dni matkinho očisťovania,  mali rodičia priniesť svoje dieťa do stánku zjavenia a neskôr, keď bol už vybudovaný chrám, mali ho priniesť sem do chrámu, tam ho mali obetovať a zároveň mali priniesť so...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Hovoriť o očkovaní je stále aktuálne

Dňa 14. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Problematika očkovania. Hosťom o. Róberta Slotku boli tentokrát Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš, ktorí nám priblížili pohľad na očkovanie zo zdravotníckeho a etického hľadiska. Historické pozadie zavedenia vakcinácie Na začiatku nám Mgr. Marek Benčík priblížil...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok po 33. nedeli A 2017 – O globalizácii

Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky (1 Mach 1, 43). Prvá kniha Machabejcov opisuje dramatické udalosti zo života židovského národa od roku 175 pr. Kr., keď nastúpil na sýrsky trón Antiochus Epifanes, až do roku 134 pr....

pokračovať v čítaní